Retningslinjer ved bønn for syke og forskjellige behov

Oslokirken Media
14. Juni 2019
Retningslinjer ved bønn for syke og forskjellige behov

Oslokirken praktiserer bønn for syke og mennesker med forskjellige behov, herunder praktiske utfordringer av alle slag.

Vi tror at Gud som er Skaperen, kan også gjenopprette det som er skadet eller ødelagt. VI tror at det er legedom ved Jesu fullbrakte gjerning på Korset. Vi tror at bønn i Jesu Navn ved to eller flere personer har stor kraft. Vi anerkjenner at bønn som utrykker tillit og tro til Gud er virkningsfull.

Vi utsteder aldri garantier når vi ber, men vi oppmuntrer enhver som søker forbønn til å be Gud om Hans åpenbaring og veiledning.

Vi tar ikke betalt for forbønn. (Gaver er frivillige.)

Jesus tok alltid imot barn. Når vi ber for mindreårige, forutsetter vi alltid at deres foreldre er til stede. (I Norge får barn en absolutt frihet i alle religiøse spørsmål når de fyller 15 år.)

Disse retningslinjer gjelder i alle sammenhenger der Oslokirken har sitt virke, både i offentlige møter og ved vårt senter.

Powered by Cornerstone