Tienden og Hellige Gaver

En verdensvid strategi for oppfyllelsen av Misjonsbefalingen
Jan-Aage Torp
08. August 2013
Tienden og Hellige Gaver

Å betale 10 prosent av din brutto inntekt er den beste måten å sikre at Misjonsbefalingen blir oppfylt i vår levetid!

Jeg er lut lei av kristne som ikke vil betale tiende, som bare vil gi netto-tiende, som er imot tienden, og som betaler delvis tiende! Jeg har sluttet å bruke tid på å overbevise folk som har avstengt sitt sinn og hjerte mot Guds geniale metode for å sikre at Misjonsbefalingen blir oppfylt: «Da trådte Jesus fram og talte til dem: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matteus 28:18-20).

Henger ikke på greip

Jeg kjenner alle ordene imot tienden, og de henger ikke på greip.

Tienden er en genial metode på tvers av kulturer, verden over, i alle slags nasjoner og situasjoner: Rik eller fattig, den gir Jesu Kirke 10 prosent av inntekten til alle sanne medlemmer. Det er nok i de fleste land til å betale en gjennomsnittlig lønn til en pastor, betale for lokaliteter, og tilogmed å betale for utsendelse til andre nasjoner og kulturer av Kristus-ordinerte apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere!

Et offer!

Selvagt er det et offer! Det kjødelige sinn ønsker å beholde alt for seg selv og sin familie. Men den guddommelige lovmessighet i «såkorn og innhøstning» forteller oss at du høster gevinsten! Og, uansett, det dreier seg om lydighet mot Gud! Hvis du virkelig bryr deg om oppfyllelsen av Misjonsbefalingen, da vil du gjøre tienden til en avgjørende del av dine prioriteringer! Du har tilogmed mulighet til å betale mer enn din tiende. Som ung mann ble jeg inspirert av min professor ved Fuller Theological Seminary, Dr. C. Peter Wagner, som erklærte at han praktiserte «progressiv tiende», noe som betydde at han og Doris økte prosentandelen hvert år. Ha! Dét liker jeg!

Jeg vet det er en del selviske mennesker som lyver og stjeler penger for seg selv, men Den Hellige Ånd vil ta seg av dem, akkurat som Han gjorde med Ananias & Saffira.

I Oslo, Europa og enda mer

Oslokirken ble en registrert menighet for noen år siden, og nå mottar jeg en (minimal) lønn for å istandsette meg til å tjenestegjøre og lede menigheten og tjenesten sammen med min kone Aina og de eldste. Vi lærer hvert medlem, hver troende, tilogmed nye troende, å betale sin tiende - i menigheten som de tilhører. Hver øre må gå til oppfyllelsen av Misjonsbefalingen, og Oslokirken betjener endog Europas nasjoner og mer enn det. Når vi planter menigheter, eller har en understøttende rolle i veletablerte menigheter verden over, da lærer vi medlemmene å betale 10 prosent av sin brutto inntekt til sin egen menighet. De kan derfor imitere oss, slik vi imiterer Kristus! Ekspansjonen er ustoppelig når ekte troende gjør dette til noe «udiskutabelt»!

Loviskhet?

Tienden ble etablert før Moseloven, og har intet å gjøre med «loviskhet»! Jesus Kristus, selveste Nåden personifisert, holdt tienden, og Jesus er troens opphavsmann og fullender, både Det gamle og Det nye testamentet. Guds Ord (Malaki 3) korrigerte strengt de troende som stjal sin tiende fra Guds Hus.

Hvis noen nekter å betale sin fulle tiende til sin menighet, da uttaler de egentlig høyt og tydelig at de er på «en karismatisk-evangelikal luksus-cruise». Det er selviskhet eller frykt eller manglende forståelse, eller en kombinasjon. Troende som dette er rett og slett ikke delaktig i oppfyllelsen av Misjonsbefalingen!

Vi verdsetter din tiende og gave

Aina & jeg verdsetter virkelig din tiende, og også din gave gitt til vår menighet og tjeneste i hellig respekt for Guds rikes virksomhet.

Nedenfor er lenker som viser hvordan du kan gi via nettbank og Vipps, eller hvis du bor i utlandet kan du benytte Paypal eller internasjonal bank-overførsel. Takk for at du står med oss økonomisk!

Powered by Cornerstone