Velkommen!

Pastorer med et hjerte for byen
Jan-Aage Torp, Aina Torp
26. November 2023

Velkommen til Oslokirken!

Aina & jeg er glad for å ta imot deg i «Nye Oslokirken», så vel som i våre ekspanderende initiativ, og familie av tjenester og menigheter i Oslo, Norge, Europa og globalt.

Dette apostoliske senter og lokale menighet «startet» egentlig i mitt hjerte i 1985, da jeg var vise-pastor i Salemkirken her i Oslo. Herren kalte meg tydelig til denne byen. Det er grunnen til at jeg alltid sier at «Oslo er byen som jeg elsker». Min kone og med-pastor Aina & jeg - sammen - har et hjerte for denne byen.

Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa med en befolkning innenfor selve kommunen på 709 037 (SSB 2023). Oslo hadde 177 455 innvandrere og 56 899 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2020. Til sammen utgjør disse 33,8 prosent av hovedstadens folketall (SSB 2020). 2/3 av Oslo består av vann og skog.

Juridiske forhold:

Vårt offisielle navn er «Trossamfunnet Oslokirken», som er juridisk anerkjent av Statsforvalteren for Oslo og Viken som et trossamfunn i henhold til «Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)». Oslokirken er juridisk en forening i Oslo, registrert ved Brønnøysundregistrene. Vi er registrert som en ideell organisasjon.

Oslos byvåpen
Powered by Cornerstone