OSS (Ofte Stilte Spørsmål)

Restoration Media

Her er svar på noen Ofte Stilte Spørsmål (OSS) om Restoration Oslokirken.

Når ble Restoration Oslokirken grunnlagt?

Den 8. august 2013 ble Trossamfunnet Restoration Oslokirken juridisk godkjent og registrert som Pinsemenighet av Fylkesmannen for Oslo. Forløperne som ledet til dannelsen av Restoration Oslokirken i 2013 var Seierskirken og Oslokirken.

Jan-Aage Torp er godkjent av Fylkesmannen som forstander for trossamfunnet, og han har offisiell vigselsrett.

Fra 2013 til 2019 har Oslokirken virket som et kapell med gudstjenester kun på søndag formiddag, men vi er nært knyttet til det nasjonale arbeidet til Kristen Koalisjon Norge (KKN) og det internasjonale arbeidet til European Apostolic Leaders (EAL), som begge blir ledet av vår pastor Jan-Aage Torp.

Er Restoration Oslokirken en uavhengig menighet?

Ja, men vårt pastor-par Aina & Jan-Aage Torp er medlemmer av European Apostolic Leaders, som har medlemmer og partnere i flere nasjoner.

Powered by Cornerstone