OSS (Ofte Stilte Spørsmål)

Oslokirken Media

Her er svar på noen Ofte Stilte Spørsmål (OSS) om Oslokirken.

Når ble Oslokirken grunnlagt?

Den 8. august 2013 ble Oslokirken juridisk godkjent og registrert som Pinsemenighet av Fylkesmannen for Oslo.

Jan-Aage Torp er godkjent av Fylkesmannen som forstander for trossamfunnet, og han har offisiell vigselsrett.

Er Oslokirken en uavhengig menighet?

Ja, men vårt pastorpar Aina & Jan-Aage Torp er medlemmer av European Apostolic Leaders, som har medlemmer og partnere i flere nasjoner.

Hvor er Oslokirkens virksomhet?

Oslokirken benytter ulike lokaliteter i byens kjernesentrum i «Kvadraturen». Pastor Torps kontor er i Karl Johans gate 16.

Har Oslokirken en lønnet pastor?

Ja, Jan-Aage Torp er ansatt i en 50 prosent stilling.

Powered by Cornerstone