Den apostoliske trosbekjennelsen

Oslokirken Media
Den apostoliske trosbekjennelsenPier Francesco Sacchi Dottori della Chiesa (ca. 1516)

Oslokirken tilslutter seg Den apostoliske trosbekjennelse (eller Apostolicum) som er en kristen trosbekjennelse som kan spores tilbake til rundt midten av 800-tallet. Fra ca. år 400 finner man en bekjennelsesformel som er stort sett lik dagens tekst.

Slik lyder Den apostoliske trosbekjennelsen som fremsies av menigheten ved gudstjenester i Den norske kirke og i andre kirker:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Powered by Cornerstone