Den nikenske trosbekjennelsen

Oslokirken Media

Den nikenske trosbekjennelsen (Nikonum) ble forfattet ved Konsilet i Nikea, 325 e.Kr. (oversettelse: Norsk Teologisk Samtale Forum)

Vi tror på én Gud, den allmektige Fader. Skaper av himmel og jord, alt synlig og usynlig.
Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,
 født av Faderen før all tid, lys av lys, sann Gud av sann Gud,
 født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
 Ved ham er alt blitt til.
 Han, som for oss mennesker og for vår frelses skyld
 kom ned fra himlene,
 ble kjød av Den Hellige Ånd og jomfru Maria og ble menneske, han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, 
led, ble begravet og sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og steg opp til himlene,
 sitter ved Faderens høyre hånd,
 skal komme igjen med herlighet for å dømme levende og døde,
 og hans rike skal være uten ende.
Vi tror på Den Hellige Ånd,
 som er Herre og livgiver,
som utgår fra Faderen, 
som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som talte gjennom profetene.
Vi tror på én hellig allmenn/katolsk og apostolisk Kirke. Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.
 Vi ser frem mot de dødes oppstandelse
 og livet i den kommende verden.
 

Powered by Cornerstone