Byen som vi betjener

En mangesidig by
Oslokirken Media
17. Februar 2024

Oslo er sentrum for vår tjeneste. Det er vårt «Jerusalem». 

Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa med en befolkning innenfor selve kommunen på 709 037 (SSB 2023). Folketallet forventes å øke til 745.000 i 2030 og 781.000 i 2040. 

Oslo hadde 177.455 innvandrere og 56.899 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2020. Til sammen utgjør disse 33,8 prosent av hovedstadens folketall (SSB 2020).

2/3 av Oslo består av vann og skog.

«Nye Oslokirken» er i lokalene til Evangeliesalen Berøa i Nordre gate 18b på Grünerløkka. I denne bydelen er gjennomsnittsalderen 38 år. Nordre gate ligger ved Schous Plass.

Foto øverst på denne siden er av Oslo Rådhus (foto: iStock).

Powered by Cornerstone