OSS (Ofte Stilte Spørsmål)

Oslokirken Media
07. Desember 2019

Her er svar på noen Ofte Stilte Spørsmål (OSS) om Oslokirken.

Når ble Oslokirken grunnlagt?

Den 8. august 2013 ble Oslokirken juridisk godkjent og registrert som Pinsemenighet av Fylkesmannen for Oslo.

Jan-Aage Torp er godkjent av Fylkesmannen som forstander for trossamfunnet, og han har offisiell vigselsrett.

Er Oslokirken en uavhengig menighet?

Ja, men vårt pastorpar Aina & Jan-Aage Torp er medlemmer av European Apostolic Leaders, som har medlemmer og partnere i flere nasjoner.

Har Oslokirken en lønnet pastor?

Ja, Jan-Aage Torp er ansatt i en 50 prosent stilling, men med en meget beskjeden lønn.

Powered by Cornerstone