Nytt/Historisk: Oslokirken/Norge Idag: Flom av falske brev i omløp om pastor Torp – Føler oss hjelpeløse

Norge Idag: Flom av falske brev i omløp om pastor Torp – Føler oss hjelpeløse

Norge Idag
29. November 2017
Norge Idag: Flom av falske brev i omløp om pastor Torp – Føler oss hjelpeløseFoto: Oslokirken

Tekst: Anita Apelthun Sæle,Norge Idag

Tidligere har Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp og hans kone Aina mottatt mer enn 50 henvendelser fra folk som har mottatt alvorlige og sjikanøse brev i hans navn. Nå er Torp blitt kontaktet av biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme og biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme som også har mottatt slike brev, som de forsto var falske.

I november mottok Torp henvendelser fra to biskoper i Den norske Kirke, en metodistprest og en baptistpastor.

Fra biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme, skrev Bjørg Haugstulen, i en email:

«Vedlagt er kopi av brevet som kom til Atle Sommerfeldt i går. Rakk akkurat å vise det til Atle etter at jeg hadde kontaktet deg, og han sa at dette opplagt ikke var fra deg. Mulig han ringer deg.»

Biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme skrev selv på Torps åpne Facebook-side:

«Jeg har også fått dette og tenkte dette ikke kunne være fra deg. Leverte det til journalføring og sa at dette må vi bare sjekke opp.»

Metodistprest Øystein Brinch i Elverum Metodistkirke skrev:

«Gode Jan-Aage Torp: jeg er ganske sikker på at dette brevet ikke kommer fra deg. Jeg vil imidlertid informere deg om at en «venn» av deg og Leif S sannsynligvis har sendt samme sludderet til flere enn meg. Vennlig hilsen Øystein Brinch»

Metodistprest Leif Jacobsen, som blir implisert som en «medspiller» av Torp i en del av brevene, skrev i helgen:

«Hei Jan Åge. Min gode venn Alf Dønnestad i Baptistkirken i Arendal har mottatt et brev likt det som ble sendt til Øystein Brinch. Alf ringte meg. Mvh Leif».

Torp forteller at brevene er skrevet på noenlunde samme måte, men med ulikt innhold. Torps navn er kun skrevet med databokstaver. - Heldigvis er det ingen som foreløpig har forfalsket min underskrift, sier Torp.

Sverte-brev i snart 10 år

- Brevene ligner til forveksling på sverte-brev som er blitt sendt til kristenledere gjennom snart 10 år, inklusive til nå avdøde Dr. Peter Wagner, som straks sendte brevet til Jan-Aage med følgende påskrift: «Ihvertfall staver han ditt navn korrekt!»

Ikke «bloggeren»

- En del av brevene sammenfaller i tid med vår politianmeldelse av en blogger, som ble enstemmig dømt av Oslo Tingrett for personforfølgelse og sjikane. Dommen ble deretter stadfestet av Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett. Men vi tror ikke «bloggeren» er skyldig i disse falske brevene. Det er nok en som kjenner meg gjennom mange år, og som har et dypere motiv, som benytter seg av bloggerens kriminelle kommunikasjon for å spre kvalme, sier Jan-Aage Torp som samarbeider med Politiet også i denne saken.

– Vi har fortalt Politiet om våre antagelser, og vi vet at etterforskerne ser på saken som bedrageri, men også som personforfølgelse og mobbing.

–Den/de skyldige vil garantert bli tatt, siktet, dømt og straffet, mener Oslokirkens pastor.

- Vi er veldig takknemlig til skvære biskoper, prester og pastorer, som faktisk kontakter oss, og som tror på oss. Vi tenker med gru på de som eventuelt har mottatt slike brev og fått negative tanker.

Brevenes innhold

- I 2015 ringte metodistprest Leif Jacobsen meg for å fortelle om et brev han hadde mottatt med mitt navn som underskrift, forteller Jan-Aage. Slik lød det ondskapsfulle falskneriet: «Leif Jacobsen - Ditt korstog mot meg har slått feil. Din eneste redning er å drive ut demonen som er inni deg. Jeg har alltid lest Efeserbrevet og prøvd å leve opp til dette, men med deg er alt forgjeves. Demonene i deg er for sterke. Du er dømt til et liv i evig pine i Satans tabernakel om du ikke snur straks. - Jan Aage Torp»

– Selv om Leif og jeg lo, var vi skaket av at noen kan misbruke mitt navn så grovt. Leifs øyeblikkelige henvendelse til meg viser hvor ekte og ærlig han er. Andre ville kanskje bare latt brevet gå i søppelbøtta uten en gang å fortelle meg om det.

Etter at Leif sto frem med støtte til oss, er han blitt implisert i en rekke brev med Torps «underskrift», som er sendt rundt omkring i Norge. - Det er trolig bedragernes måte å «straffe» ham på for at han forsvarer oss, sier Jan-Aage Torp.

De 50-talls falske brevene som pastorparet Torp faktisk har lest, er delvis sendt ham av folk som lurer på om brevene er ekte, og andre som kjenner Torp og som ville orientere om at et slikt brev var blitt sendt i hans navn.

Trusler, krav og bannlysning

Brevene inneholder alt fra bannlysning, trusler om helvete, trusler om avsløring av seksuelle overgrep, krav om arv, inkassokrav for «manglende tiende», og enda mer fantasifulle og fornærmede historier.

Powered by Cornerstone