Nytt/Historisk: Oslokirken/Underviste om en kristen æreskultur

Underviste om en kristen æreskultur

Oslokirken Media
09. Februar 2018
Underviste om en kristen æreskultur

Pastor Jan-Aage Torp underviste på Ekklesia-kvelden igår om å bygge en kristen æreskultur i våre liv. - Begrepet «ære» kan ha andre betydninger i muslimske og andre kulturer, som omfatter grufulle fenomener som «æresdrap», så vi må forvisse oss om at vi bygger på Gudgitte fundamenter, derfor sier vi «en kristen æreskultur», presiserte han.

Jan-Aage understreket at en kristen æreskultur baseres på at vi lever for å ære Gud:

«Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.» (1Tim 1:17)

Å ære Gud fører til at vi selv blir æret sier 1Sam 2:30:

«Men nå lyder ordet fra Herren: Det skal ikke skje! De som ærer meg, vil jeg ære. Men de som forakter meg, skal bli til skamme.»

Vi bør ikke single ut et eller annet område, men vi bør gi akt på alle områder som Herren ber oss å vise ære:

Ekteskapet:  

«La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.» (Hebr 13:4)

Foreldre: 

«Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte:  så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.  Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.» (Efes 6:1-4)

Menighetens ledere: 

«Eldste som er gode ledere i menigheten, fortjener dobbel belønning, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning. For Skriften sier: Du skal ikke sette muleband på en okse som tresker, og: Arbeideren er verd sin lønn.» (1Timoteus 5:17-18)

Styresmakten: 

«Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud.  Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom.  For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros.  Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde.  Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.  Betal også skatt av samme grunn. For myndighetene er Guds tjenere og har ansvar for alt slikt.  Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.» (Rom 13:1-7).

Hverandre: 

«Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.» (Rom 12:10)

 

Powered by Cornerstone