Nytt/Historisk/Lederartikkel i homoavisen Blikk: Nytt budskap fra pastor Torp?

Lederartikkel i homoavisen Blikk: Nytt budskap fra pastor Torp?

01. September 1999
Lederartikkel i homoavisen Blikk: Nytt budskap fra pastor Torp? Lederartikkel i homoavisen Blikk: Nytt budskap fra pastor Torp?

En gruppe tidligere homoaktivister maner nả tỉl kamp mot pastor Jan-Aage Torp i Seierskirken. De vil mobilisere mot helbredelse av homoseksuelle generelt og vil stoppe Torps internasjonale arm, Exodus, i å arrangere sin store konferanse her i landet i 2001.

Jan-Aage Torp har i en årrekke vært en av frontfigurene i kampen for å helbrede homoscksuelle, transvestitter og transseksuelle. Hans filosofi har vært at dette er en synd og at rett moral kan gjenopprettes ved forbonn, sjelesorg og gruppesamtale.

Nảr uttrykket helbrcde brukes menes det samtidig at homoscksualitet er en sykdom. Sykdomsbegrepet på homoseksualitet ble fjernet for snart en mannsalder siden, og det har Torp omsider forstátt. Derfor har han innfort et nytt begrep: Seksuell gjenopprettelse. Samtidig prover han å framstå i mediene som mer forsonende og forståelsesfull. «Jeg og to andrc i kirken har vokst inn i denne oppgaven», sa han til Blikk i august og gir også uttrykk for at hans møte med homoseksuelle har fatt ham til å endre standpunkt.

Han konsentrerer seg nå om de som kommer til ham for å be om hjelp. «Det handler om mennesker som kan oppleve sin seksuelle identitet og sine folelser som vanskelige, ikke ulikt andre identitetsproblemer>, sier han. «Vi jobber med problemene, mens andre bare driver polemikk».

Dette låter besnærende. Selvfolgelig har Torp rett i at mange mennesker kan oppleve sin seksuelle identitet og sine følelser som vanskelige. Dette vet vi mye om. Derfor har vi ingen tro på at Torps «sjelesorg» gjenoppretter noen ting som helst. Tvert i mot tror vi at hans aktiviteter forsterker problemene og skaper en rekke skadelige effekter. Som forsvar for sine nye holdninger sier Torp at han nå skiller mellom «ekte» homofile, som ikke kan helbredes, og de andre, som er forledet.

Med denne retorikken framstår ikke Torp som noe annet enn en ulv i fåreklær. Hans budskap er, for å si det på godt homospråk: Same shit, new wrapping.

Fest og moro

Når homodagene i Trondheim starter i slutten av måneden folger de nả opp en tradisjon homomiljoet har hatt i Oslo og Bergen i en årrekke: En festival med alvor og skjemt i en fin blanding for å markere et politisk standpunkt. Gleden, stoltheten og fellesskapet som oppleves gjennom et slikt arrangement er viktig for å styrke egenidentiteten og selvaksepteringen. Dette er et viktig grunnlag for åpenhet. Åpenhet skaper tillit oo tillit skaper respekt. Og respekt skaper nye holdninger. Lykke til!

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone