Nytt/Historisk/I kryssilden - Historien om en menighet

I kryssilden - Historien om en menighet

Oslokirken Media
08. August 2013
I kryssilden - Historien om en menighet

Oslokirken ble stiftet 27.september 2001 av 13 medlemmer som forening med Jan-Aage Torp som pastor, men var ikke registrert som trossamfunn. Noen av stifterne var med fra Seierskirken i Lillestrøm som var blitt nedlagt. Ingen tvil om at Seierskirkens kall dannet utgangspunktet for den nye menigheten i Oslo.

De første tre årene var den en utvidet hussamling som arrangerte etpar konferanser i året, men fra 1.mars 2005 fremsto den som en menighet med offentlig virksomhet, med leide lokaler i Skippergata 9. 

Den 1. september 2007 flyttet Oslokirken til Dronningensgate 26 der den også drev et «Healing Center». Da virksomheten ble nedlagt 31.august 2009, besto den av vel 120 mennesker fra mer enn 16 nasjoner. Den offentlige virksomheten ble nedlagt pga pastor Torps «personlige utfordringer». Oslokirken valgte da samtidig å tre ut av den offisielle norske Pinsebevegelsen.

Mellom september 2009 og juni 2013 møttes en håndfull nesten ukentlig.

Registrert trossamfunn fra 2013

Den 2. juni 2013 ble det dannet en registrert menighet som ble godkjent av Fylkesmannen den 8. august 2013, men nå under det offisielle navnet Trossamfunnet Oslokirken. 

(Foto øverst er fra 2002 på Royal Christiania Hotel. Nicky Cruz ble tolket av Jan-Aage Torp.)

Powered by Cornerstone