Media/Innsikt/Ny barnevernlov - vil Stortinget ta EMD på alvor?

Ny barnevernlov - vil Stortinget ta EMD på alvor?

Oslokirken Admin
30. April 2021

I den ellevte utgave i 2021 av Innsikt med Pastor Torp tar Jan-Aage opp spørsmålene rundt regjeringens proposisjon til Stortinget om en ny barnevernlov. Han lurer på om Stortinget vil ta på alvor domfellelsene av Norges barnevern i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg.

Første gjest er den erfarne generalsekretæren i Advokatforeningen, juristen Merete Smith.

Dernest snakker Jan-Aage med to stortingsrepresentanter fra Familie- og kulturkomiteen, Åslaug Sem-Jacobsen (Senterpartiet) og Silje Hjemdal (Fremskrittspartiet).

Powered by Cornerstone