Velkommen!

Pastorer med et hjerte for byen
08. August 2013

Velkommen til Oslokirken!

Aina & jeg er glad for å ta imot deg i vår voksende menighet, så vel som i våre ekspanderende initiativ, og familie av tjenester og menigheter i Oslo, Norge, Europa og globalt.

Dette apostoliske senter og lokale menighet «startet» egentlig i mitt hjerte i 1985, da jeg var vise-pastor i Salemkirken her i Oslo. Herren kalte meg tydelig til denne byen. Det er grunnen til at jeg alltid sier at «Oslo er byen som jeg elsker». Min kone og med-pastor Aina & jeg - sammen - har et hjerte for denne byen.

Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa med en befolkning innenfor selve kommunen på mer enn 650.000 og totalt 945.000 i storbyen. 50 prosent av befolkningen er etniske nordmenn, men vi har voksende folkegrupper av etniske pakistanere, somaliere, svensker, polakker, litauere & mer. 2/3 av Oslo består av vann og skog.

En unik menighetsmodell:

Vi er kalt til å elske og betjene denne byen og omegn med mer enn 100 nasjonaliteter, og Gud har gitt oss en planskisse for en unik menighetsmodell som er på linje med Menigheten i Det nye testamentet:

1) Vi er initiativtager til et apostolisk senter i Oslo. Et apostolisk senter er et apostolisk hjulnav som oppmuntrer og tilrettelegger for flere tjenester og forsamlinger som er kalt til å betjene samfunnet. Vi møtes regelmessig med engasjerte kristne i Stor-Oslo-regionen som har et kall, salvelse og kompetanse i ulike sfærer. Vi lærer av hverandre, og vi utruster hver enkelt til lederskap og tjeneste. Flere av dem tilhører ulike menigheter der de står i en primær relasjon, og deltar samtidig i utviklingen av dette apostoliske senter. 

2) Vi er en lokal menighet som søker å ære Gud i byen ved å elske, betjene og disippelgjøre befolkningen, Vår lokale menghet søker å legge til rette for et åndelig familie-miljø med primære relasjoner for våre medlemmer, og vi gjør dette i henhold til Matteus 28:18-20: «Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

3) Som et apostolisk senter og lokal menighet definerer vi oss selv teologisk og ekklesiologisk som evangelikal, pentekostal (=«pinsevenner») og apostolisk. Vi er direkte tilknyttet European Apostolic Leaders (EAL).

Juridiske forhold:

Vårt offisielle navn er «Trossamfunnet Restoration Oslokirken», som 1) er juridisk anerkjent av Fylkesmannen for Oslo og Akershus som et trossamfunn i henhold til «Lov om Trudomssamfunn og ymist anna». Fylkesmannen tar imot søknader om økomomisk støtte, godkjenner nye ledere, og sikrer at slike organisasjoners virksomhet samsvarer med lovmessige krav og ordninger; 2) er juridisk en forening i Oslo, registrert ved Brønnøysundregistrene. Vi er registrert som en ideell organisasjon; og 3) har offentlig vigselsrett.

NB: «Restoration» i vårt navn «Restoration Oslokirken» er engelsk og betyr «gjenopprettelse».

Oslos byvåpen
Powered by Cornerstone