Helbredelsens hus

Oslokirken Media

Herren har talt til oss at vi er et Helbredelsens Hus.

Mennesker søker hjelp fra Gud når de er syke, og vi tilrettelegger så de kan få den forbønn som gjennom 2000 år har vært en sentral del av den kristne kirke. Samtidig er vi nøye på å samarbeide med helsevesenet. Det er ingen motsetning mellom legevitenskapen og guddommelig helbredelse.

 

Powered by Cornerstone