35-årsdagen for Pastor Jan-Aage Torps ordinasjon

35-årsdagen for Pastor Jan-Aage Torps ordinasjonJan-Aage Torp i 1983 (foto: Korsets Seier) 35-årsdagen for Pastor Jan-Aage Torps ordinasjonForstander Tom Erlandsen i 1983 (foto: Jan-Aage Torp)

35 år siden - på søndag formiddag 21. august 1983 - ble Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp formelt ordinert til pastor-tjenesten av Forstander Tom Erlandsen under gudstjenesten i Pinsemenigheten Betel i Trondheim.

Dette vil bli høytidelig markert under gudstjenesten i Oslokirken på søndag 19. august.

Ordinasjonen skjedde under ledelse av Erlandsen i Pinsemenigheten Betel, sammen med Eldsterådet på 10 menn, og de ble ledsaget av Forstander Morgan Kornmo fra Filadelfiamenigheten i Oslo, som var Jan-Aages utsendermenighet.

Ordinasjon er i en del kristne kirker den formelle innsettelsen av en prest eller biskop, og noen kirker regner ordinasjonen som et sakrament. Men forstander Tom Erlandsen var nøye på at ordinasjon er en kirkelig seremoni uten sakramental status.

Jan-Aage Torp er takknemlig for denne høytidelige inngangen til pastor-tjenesten.

Powered by Cornerstone