Kryssilden/Hva er janteloven?

Hva er janteloven?

Jan-Aage Torp
26. Januar 2010
Hva er janteloven?Aksel Sandemose: En flyktning krysser sitt spor, 1933

Siden jeg møtte Cindy Jacobs for første gang i 1998, har hun hatt stor påvirkningskraft på meg.

Hun plukket meg ut i et møte i Colorado Springs den 11. mai 1998 og profeterte med presisjon og forløsende hensikt over mitt liv.

Senere har jeg to ganger vært vertskap for Cindy & Mike i Norge.

I 2000 holdt vi et møte i Tønsberg, og mens jeg tolket for henne, ba hun meg lede forsamlingen i omvendelse for å bryte virkninen av Janteloven over våre liv. Jeg må innrømme at jeg fattet ikke til fulle hva jeg gjorde, men det gjorde tydeligvis en virkning på meg, fordi mange venner (og fiender) hevder at jeg har brudt Janteloven over mitt eget liv!

I 2010 fikk Cindy meg til å gjøre det samme igjen, denne gangen i St.Paul, Minnesota – i «Norseland». Nå visste jeg hva jeg gjorde. Reponsen var enestående blant amerikanere av skandinavisk bakgrunn.

Hva er Janteloven?

(Fra WikipediaJanteloven er en tekst skrevet av forfatteren Aksel Sandemose i 1933, og ble først presentert i verket En flyktning krysser sitt spor. Denne teksten gir et godt bilde av «menneskenes iboende ondskap og evne til å trykke hverandre ned», som Aksel Sandemose mente preget menneskene fra deres første samhandling.

Senere i boken kommer Sandemose opp med et 11. bud: Du tror kanskje ikke at jeg vet noe om deg

Sandemose sa dette om Jante: «Jante og Nykøbing er den samme by, så længe det gælder omridsene, naturen, de døde ting. Menneskene kan man lige så godt henføre til Ribe eller Arendal». I den kommenterte utgaven av romanen fra 1955 skriver Sandemose i forordet (s.13) om Jante: ”Det viser seg kanskje best ved at mange har kjent igjen sitt eget hjemsted, -notorisk er det hendt med folk fra Arendal, Kristiansund, Tromsø og Viborg”.

De 10 bud sier:

  1. Du skal ikke tro at du er noe.
  2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
  3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
  4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
  5. Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
  6. Du skal ikke tro du er mere enn oss.
  7. Du skal ikke tro at du duger til noe.
  8. Du skal ikke le av oss.
  9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
  10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Si nå denne bønnen etter meg: 

Jeg bryter kraften i Janteloven over mitt liv!  Jeg avviser den, og jeg taler integritet og frimodighet inn i min sjel. Gud har skapt meg til å lykkes, og jeg omfavner med glede Hans seirende planer for mitt liv. Jeg vil også glede meg over andre menneskers suksess ! I Jesu navn!

Powered by Cornerstone