Byen som vi betjener

En mangesidig by

Oslo er sentrum for vår tjeneste. Det er vårt «Jerusalem». 

Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa med en befolkning innenfor selve kommunen på 694.657 (SSB 2020). Folketallet forventes å øke til 745.000 i 2030 og 781.000 i 2040. 

Oslo hadde 177.455 innvandrere og 56.899 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2020. Til sammen utgjør disse 33,7 prosent av hovedstadens folketall (SSB 2020).

Powered by Cornerstone