Nytt/Pastoren som engasjerte seg i barnevernet da han så barns tårer og foreldres fortvilelse

Pastoren som engasjerte seg i barnevernet da han så barns tårer og foreldres fortvilelse

Norge Idag, Finn Jarle Sæle
11. April 2024
Pastoren som engasjerte seg i barnevernet da han så barns tårer og foreldres fortvilelseAnsvarlig utgiver & sjefredaktør i Norge Idag, Finn Jarle Sæle (foto: Oslokirken)

Det er et spill på gang i norsk politikk og norske media der en ikke synes å bry seg om grundige rettslige kjennelser i EMD, den europeiske menneskerettsdomstol, mot norske overgrep mot barn og foreldre i barnevernssaker. De bagatelliseres til fordel for glansbildet av Norge som best på alt. Det er visst viktig for vår offentlige psyke.

Resten av Europa, ikke minst landene i øst, som har vært under kommunisme, diktatur og forføyelser mot familien, ser på oss med forferdelse.

De undrer seg over at det de har opplevet av statsforfølgelse, fins det spor av i vest – selv i ideallandet Norge.

Det er på tide å rydde opp.

Vi trenger aksjonskomiteen, trekløveret, med en spesialpsykolog, en filosof og en pastor som nettopp er dannet – og som Norge IDAG har skrevet om.

Vi trenger en spesialpsykolog og veteran fra barnevernskampen som ikke gir opp etter motbør og lang tids kamp, som Einar Salvesen.

Vi trenger en topp-filosof som kan tenke, i den ubetenksomme norske barnevernsmaterie. En som Ragnar Næss, sønn av ingen ringere enn Nordens mest berømte filosofiprofessor.

Og vi trenger Jan-Aage Torp, pastoren som har ofret tid, arbeid og nattesøvn på fortvilte familier i nød. De som ikke har visst sin arme råd, har ringt pastor Torp, som har prøvd å stille opp for alle de fortvilte.

Det er en krevende oppgave.
Det fins sjelden en enkel løsning.
Og saker kan måtte følges gjennom mange år.

Pastor Torp ble kristenhetens representant i sitt virke – og invitert til å tale og ta del i store internasjonale sammenhenger. Det er nesten ikke til å tro at han skulle få applaus under den årlige Islamkonferansen til Egypts president Abd el-Sisi da han i sin tale gratulerte med Anwar Sadat og fredsavtalen med Israel.

Nå er pastor Torp klar for en konferanse i Jerusalem i slutten av april - om nestekjærlighet, folkerett, menneskeretter, fred og andre store spørsmål. Viseborgermester Fleur, kanskje en kommende utenriksminister, åpner konferansen.

Torp påvirket også Europa-parlamentet og komiteen for dommerutvelgelse til den europeiske menneskerettsdomstolen. Det skjedde underveis i barnevernsarbeidet som han var kastet inn i. Det viser at en pastors stemme for de små og svake kan bli hørt i det store Europa.

Forøvrig hører vi hans stemme også i samtaler i programmet «Hovedstaden med Pastor Torp», med viktige personer i journalistikk, juss, politikk, næringsliv, industri og grønt skifte. Samt i det internasjonale diplomati. Der formidler han inntrykk fra verdens små nasjoner og noen av verdens ledende land.

Det er morsomt at en pastor får en fremtredende rolle på et område der pressen ellers ikke lar oss høre hvordan verdens diplomater, politikere og internasjonale kristenledere tenker.

Norge IDAG har fra starten av hatt en avtale med Torp om å trykke deler av dette stoffet.

Verdens største land i folketall, India, ble så begeistret for kontakten med Torp at de inviterte ham på et statsbesøk en hel uke. Han fikk bil med sjåfør. Han fikk snakke med indiske ledere i noen av deres viktige institusjoner om familiepolitikk og religionsfrihet. Blant annet holdt han foredrag ved to ledende muslimske universiteter og møtte med lederen for det urgamle jødiske samfunn i India.

Men sin gamle sak, barna og barnevernet, har han ikke glemt. Vi kan alle være takknemlig for det. Det var viktig før, og kan bli enda viktigere i framtiden. Hans kronikk i Norge IDAG på papir og på nett, forteller hvorfor.

Powered by Cornerstone