Nytt/Historisk/Stortingsmann i synk med Oslopastorer

Stortingsmann i synk med Oslopastorer

Oslokirken Media
24. April 2013
Stortingsmann i synk med OslopastorerNoen av forkynnerne sammen med Hans Olav Syversen.

Femfoldig-samlingen av tjenestegaver og forkynnere i Stor-Oslo i ettermiddag førte disse Guds menn og kvinner sammen med Parlamentarisk leder for KrF, Hans Olav Syversen.

Stortingsmann i synk med OslopastorerVerts-pastor Jan-Aage Torp og Hans Olav Syversen

Syversen formidlet en engasjert innledning om sine egne verdier, og betonet menneskeverdet, Norges kristne grunnlov, og et velferdssamfunn basert på ikke-statlige organisasjoner og menigheter. Den livlige samtalen etterpå fokuserte på politikk som gjelder narkotika-avhengighet og alkoholisme, ikke-statlige skoler, abort, og Norges kristne identitet. Tonen var gemyttlig blant forkynnerne, og brakte frem Syversens varme smil og innsiktsfulle kommentarer. Han var tydeligvis i synk med forkynnerne, afrikanere og nordmenn.

 

Verts-pastor Jan-Aage Torp og Hans Olav Syversen
Powered by Cornerstone