Nytt/Historisk/Blir fast spaltist

Blir fast spaltist

Norge Idag
05. Oktober 2005
Blir fast spaltistJan-Aage Torp (foto: Julie Torp)

- Jeg håper at denne spalten vil styrke frimodigheten og innsikten i kristenfolket. Det sier pastor Jan-Aage Torp i OsloKirken i forbindelse med at vi denne uken starter en spalte i Norge IDAG.

Av Svein-Willy Sandnes, Norge Idag

- Jeg håper at denne spalten vil styrke frimodigheten og innsikten i kristenfolket. Det sier pastor Jan-Aage Torp i OsloKirken i forbindelse med at vi denne uken starter en spalte i Norge IDAG.

Torps spalte vil figurere i avisen en gang i måneden og på avisens nettsted www.idag.no.

Bakgrunnen
- Hva har motivert deg for å skrive denne spalten?
- Jeg tror at det er veldig viktig at vi får en mer frimodig holdning blant kristenledere i Norge i forhold til vekkelse og reformasjonsarbeid i Norge.

- Jeg slipper ofte til i sekulære medier som TV og radio, men jeg savner å komme med perspektiver jevnlig i kristne medier. Og da sjefredaktør Finn Jarle Sæle og jeg snakket sammen for et par uker siden, fant vi at det var tid for at jeg skulle komme med månedlige tanker om alt fra internasjonale forhold som har betydning for Norge til nasjonale spørsmål som menighetsliv, liberal teologi, troskap mot Israel, bønnemobilisering, trening av ungdom og mye annet, sier Torp.

Torp er stadig på farten i utlandet, og vil trekke inn perspektiver fra sine reiser.
- Jeg kommer ikke til å ha rene reiseskildringer i spalten. Men jeg reiser og preker i menigheter i ulike kontinenter og får ofte svært nær kontakt med presidenter og andre statsledere som kan ha meget interessante tanker som kan være nyttige for Norge. Og dette kan bli gjenspeilt i spalten, sier Torp.

- Hva med bønn?
- Jeg står i et internasjonalt nettverk for bønn og reformasjon - som ikke minst dreier seg om ungdoms deltakelse - og dette føler jeg er veldig viktig å bringe videre. Selv leder jeg en menighet som heter OsloKirken. Her kommer det både innvandrere, narkomane, homofile og vanlige nordmenn, noe som også kommer til å prege det jeg skriver.
- Jeg håper at denne spalten vil styrke frimodigheten og innsikten i kristen-Norge, avslutter Jan-Aage Torp.

Powered by Cornerstone