Nytt/Historisk/Null toleranse for seksuelle overgrep

Null toleranse for seksuelle overgrep

Oslokirken Media
15. August 2013
Null toleranse for seksuelle overgrepIllustrasjonsfoto

Trossamfunnet Oslokirken avgir en prinsipputtalelse om seksuelle overgrep.

Seksuelle overgrep er ikke noe nytt, men det er godt at samfunnet har rettet oppmerksomheten mot denne realitet.

Den uverdige praksis med seksuelle overgrep har dessverre rammet endog historiske kirkesamfunn og nyere kristne bevegelser. Vi tar avstand fra alle former for overgrep.

Oslokirken fastslår at ethvert seksuelt fremstøt overfor barn (barn i lovens forstand) er forbudt og må håndteres på strengest mulige måte. Dette gjelder i vår virksomhet i Norge og øvrige nasjoner. Enhver mistanke om slike overgrep må politianmeldes. Vi mener at politiet og rettsvesenet har størst kompetanse til å håndtere slike forhold. Jesus fastslo absolutt nulltoleranse for seksuelle og andre overgrep mot barn (Markus 9:42).

Oslokirken fastslår også at ethvert seksuelt fremstøt utenfor ekteskapets rammer ved betrodde representanter er forbudt og må håndteres på strengest mulige måte, både i Norge og i utlandet.

Null toleranse for seksuelle overgrep

 

Powered by Cornerstone