Nytt/Historisk/Får ikke preke i Universitetskapell

Får ikke preke i Universitetskapell

Oslokirken Media
31. Oktober 2005
Får ikke preke i UniversitetskapellJan-Aage Torp

Homofil studentprest nekter Tverrkirkelig Nettverk (TNet) å bruke Universitetets kapell til møter med Jan-Aage Torp.

Pastor Jan-Aage Torp i Oslokirken har mange års arbeid bak seg for å hjelpe homofile som ønsker å komme fri fra sin legning. Torp har i like mange år vært en yndet hoggestabbe for homovennlige medier og har vært en stadig tilbakevendende gjest i diskusjonsprogrammer på fjernsyn og i radio.

Invitert
Den frittalende pastoren ble invitert til å tale på et møte i Frederikke kapell på Universitetet i Oslo den 6. juni i år, der han blant andre saker ble bedt om å kommentere spørsmålet omkring en mulig ansettelse av homofile studentprester, som skulle skje senere samme måned.

Den homofile vikar-studentpresten Nils Jøran Riedl var på den tiden trukket frem som en av favorittene til å få stillingen. Andre norske medier laget en stor sak av at Oslos biskop Ole Christian Kvarme var i mot ansettelse av homofile prester og på Oslokirkens hjemmeside skrev Torp at det ville bli en ulykke for Norge om en homofil prest, som lever i synd gjennom partnerskap med en person av samme kjønn, skulle bekle denne stillingen.

Tillatelser
Møtet i Frederikke kapell skapte en del oppstyr og i ettertid ble tillatelsen til å bruke kapellet, trukket tilbake. Senere har Tverrkirkelig Nettverk, med lederen Arne Dag Johansen i spissen, blitt enige med studentprestene om at de skal bruke andre lokaliteter, når de skal ta opp temaer som studentprestene ikke går god for, deriblant homofili og radikal kristendom. Frederikke kapell er det stedet på Universitetet i Oslo hvor kristne vanligvis holder sine samlinger.

Ansatt
Oslo bispedømmeråd ansatte den 20. juni Nils Jøran Riedl som studentprest, til tross for hans homofile partnerskap. Fem av de sju medlemmene gikk inn for Riedl i stillingen og biskop Ole Chr. Kvarme og Eivind Arnevåg utgjorde mindretallet, som stemte mot.

Ansettelsen skapte som ventet reaksjoner. For eksempel så ønsker ikke Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) å ha noe samarbeid med den homofile presten. 
– Det er ikke naturlig for oss å bruke Riedl i forkynnelse og veiledning ut fra hans teologiske ståsted blant annet i homifilispørsmålet, sa generalsekretær Kåre Rune Hauge i NKSS i en kommentar til utnevnelsen.

Kvarme nektet også å sende kollasbrev ved innsettingen av studentpresten og ble av dette anmeldt av Henning Høholt, selv homofil og redaktør i nettavisen Kulturkompasset, for brudd på straffelovens paragraf 135 a, den såkalte rasismeparagrafen. Saken ble senere henlagt av politiet.

Utestengt
Mandag 31.oktober ble Jan-Aage Torp igjen invitert av Tverrkirkelig Nettverk til Universitetet i Oslo for å tale om Norges åndelige tilstand. Temaet for møtet var ”Norge, dom eller vekkelse?”, men møtet blir ikke gjennomført som opprinnelig planlagt. I utgangspunktet skulle møtet være et åpent møte hvor flere kristne ledere skulle delta, men møtested og møtets natur har blitt forandret. På Tverrkirkelig Nettverk sine hjemmesider opplyses det at møtet nå skal holdes i Helga Engs hus i stedet for Frederikkes kapell, og møtet har blitt gjort om til et lukket ledermøte i stedet for et åpent møte hvor alle kunne delta.

– Riedl er nå endelig kommet i posisjon som studentprest. Nå bruker han posisjonen til å utestenge bibeltro forkynnere, sier Jan-Aage Torp i en kommentar til Norge I DAG.

Det har ikke lyktes Norge IDAG å få kontakt med studentprest Nils Jøran Riedl.

Øyvind Kleiveland, foto Julie Torp

Norge Idag

Powered by Cornerstone