Nytt/Historisk/Korsets Seier: - Bønn og apostolisk tjeneste i fokus

Korsets Seier: - Bønn og apostolisk tjeneste i fokus

Korsets Seier
24. Mai 2002
Korsets Seier: - Bønn og apostolisk tjeneste i fokusJohn P. Kelly, tolket av Jan-Aage Torp

Det skal ikke være noen karismatiske krusninger, men dybde i det vi opplever her, sa Jan Aage Torp da pinsekonferansen satte i gang på Victoria Teater i Karl Johans gate i helgen. Peter Wagner, John Kelly og Ana Mèndez var invitert til Oslo for å gjøre undervisningen dyp nok. Bønn og apostolisk tjeneste stod i fokus.

Vi vil reise opp en ny generasjon av brennende ungdommer til å virkelig kunne gjøre en forskjell for å endre den åndelige kursen i sine egne liv og i de skandinaviske landene. Og da er den apostoliske og profetiske dimensjonen sentral, sier Jan Aage Torp til KS om hensikten med konferansen som Oslokirken arrangerte. 

Litt over 500 mennesker var innom Victoria Teater på møtene. Den internasjonale representasjonen blant talerne var stor, med Wagner fra USA, Che Ahn fra Korea og mexicanske Ana Mèndez. 
Sistnevnte talte søndag kveld, da KS var tilstede. Med sin bakgrunn som heks, er hun svært sensitiv til den åndelige dimensjonen, og talte søndag kveld om det verdensvide fokuset den apostolisk og profetisk tjenesten er i ferd med å få. 

– En profetisk bølge går over jorden. Vi må forstå at den femfoldige tjenesteoppdelingen ikke er ulike personligheter, men fem ulike manifesteringer av Jesus Kristus. Det pastorale og evangelistiske fokuset har vært lenge. Nå begynner menigheten å få øyene opp for også den apostoliske og profetiske tjenesten. I Mexico har vi verdens største bølge av oppvekkelse fra de døde, fordi en apostolisk salvelse er over landet. Den apostoliske salvelsen bringer lys i mørke, orden i kaos og skapelse i stedet for død, sa hun. 
Ord som «the glory» og «the anointing» ble hyppig brukt, uten noen nærmere definisjon. 

– Før Jesu andre komme vil Guds herlighet fylle jorden slik vannet dekker sjøen. Dere er generasjonen som skal få oppleve det. Profetiske røster over hele jorden forkynner det, sa hun. 
«Den religiøse ånd» ble ikke gitt mye kreditt. 
– Mange er dekket av masker og religiøsitet. Det gjelder også pastorer og forkynnere. De vil ikke få være en del av herlighetsgenerasjonen. 
Mèndez tok utgangspunkt i åpenbaringen Johannes fikk av Jesus på Patmos og forkynte: 

– Det er et lys og et sverd som vi må bli eksponert ovenfor. Lyset vil vise oss sannheten om oss selv og det kan være smertefullt. Mørket i oss må kastes ut. Sverdet trenger gjennom og skiller det som er i ånden og det som er av kjødet, sa hun. 
- Vi er over 1 milliard kristne på jorda. Dersom vi alle var de verdens lys som Jesus kalte oss til, ville det ikke være plass til en eneste demon! Publikum applauderte. 

Undervisning om bønn 
Peter Wagner hadde på søndag formiddag to undervisningstimer, om hva det vil si å være en apostel og en om bønn. Det var tydelig at budskapet traff publikum, for det ble tatt opp 18 000 kroner i offer til utgivelse av Wagners bok «Prayershield» på norsk. 
– Vi trenger undervisning om bønn, sa Jan Aage Torp. Vi samler ikke menigheten bare for å be om velsignelse, og hjelp til ei som har vondt i stortåa og en som er litt deppa. Det er snakk om krig og nasjonens fremtid. Derfor trenger vi undervisning om hvordan be skikkelig! 

Knutepunkt 
På grunn av hotellstreiken forrige uke ble konferansen flyttet fra Radisson Plaza hotell til Victoria Teater i Karl Johans gate 35, midt mellom Slottet og Stortinget. Det ble annonsert fra scenen at Oslokirken vurderer å benytte lokalet permanent til sine møter. 
- For åtte år siden talte Gud til meg om å starte menighet i Oslo. Tanken om å ligge på Karl Johan har vært en drøm for meg i lengre tid. Det er et knutepunkt for vår nasjon og for mennesker i hovedstaden. Victoria Teater har stor appell til folk og er dessuten nydelig, forteller Torp til KS. 
Oslokirken har siden oppstarten i fjor høst hatt sine samlinger i Royal Christiania Hotell, men vil ta en beslutning om Victoria Teater fra høsten av blir deres nye samlingssted. 

Tekst: Øyvind Gustavsen

Powered by Cornerstone