Nytt/Historisk/Velger Bibelen over «samfunnsverdier», fastslår Pastor Torp

Velger Bibelen over «samfunnsverdier», fastslår Pastor Torp

Norges Offentlige Utredninger 2013:1 advarer norske menigheter. Oslokirken fremheves av Stålsett-utvalget som negativt eksempel
Oslokirken Media
31. Januar 2013
Velger Bibelen over «samfunnsverdier», fastslår Pastor Torp Velger Bibelen over «samfunnsverdier», fastslår Pastor TorpNorges Offentlge Utredninger

Oslokirken og Pastor Jan-Aage Torp presenteres i Norges Offentlige Utredninger 2013:1 om «Det livssynsåpne samfunn: En helhetlig tros- og livssynspolitikk» (det såkalte Stålsett-utvalget) under Paragraf 23.4, som et eksempel på et trossamfunn som kan bli fratatt økonomisk støtte dersom vi bryter med «samfunnsverdier».

- Vi følger våkent med i samfunnsdebatten, understreker Pastor Torp. - Vi søker ikke å provosere, men dersom det blir en interessekonflikt mellom Guds Ord og kortsiktige norske «samfunnsverdier», da vil vi alltid velge Bibelen, og vi vil samtidig utfordre vårt samfunn til å fastholde de kristne verdier som er fastslått i Grunnloven, understreker han. - Det er spesielt én sak som er avgjørende i Norge i vår tid, og dette er ekteskapslovgivningen. Vi har valgt å arbeide utfra Ekteskapsloven av 2009, selv om den har endret fundamentale definisjoner og ordninger, men vi vil ikke kunne akseptere krav om å vie homofile og lesbiske, understreker Oslokirkens pastor. - Vi fordømmer ikke individene, men vi fastholder at ekteskapet gjelder én mann og én kvinne.

NOU 2013: 1

Det livssynsåpne samfunn

En helhetlig tros- og livssynspolitikk

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. juni 2010.

Avgitt til Kulturdepartementet 7. januar 2013.

NOU 2013: 1 Norges Offentlge Utredninger (Kulturdepartementet)

Det livssynsåpne samfunn

23.4 Krav til etisk innhold/verdier

23.4.2.2 Krav om å støtte opp under eller ikke å undergrave samfunnsverdier

Barneombudet har i brev til utvalget tatt opp visse spørsmål knyttet til vold mot barn:

Styrket tilsyn med trossamfunn bør også omfatte mulighet til å frata trossamfunnene økonomisk støtte dersom de benytter fysisk avstraffelse av barn i den religiøse opplæringen eller oppfordrer foreldre til dette. … Ombudet mener det bør diskuteres om man … bør åpne for at man også kan inndra støtte eller frata forstanderen godkjenning dersom vedkommende oppfordrer til ulovlige handlinger, eller synliggjør sin støtte til bruk av vold i oppdragelsen. (Barneombudet 2011a). 7

Utvalget vil vektlegge at tilfeller av at trossamfunn godkjenner og forsvarer vold mot barn i form av fysisk avstraffelse, bør føre til fjerning av støtte.

 

7

Den omdiskuterte pastoren Jan Åge Torp forsvarte i 2008 at foreldre kunne gi barna «en dask som ledd i barneoppdragelsen» (Norge i dag 2009). Barneombudet reagerte på dette. I en uttalelse i Norge I DAG av Torp høsten 2009 forteller Torp om at han regnet med at Barneombudet ville fjerne støtten til Torps menighet, Oslokirken, men at menigheten allerede hadde frasagt seg støtte (Norge I DAG 2009).

 

Powered by Cornerstone