Nytt/Historisk/Predikantkonferansen: Nyplanting og innlemmelse av menigheter

Predikantkonferansen: Nyplanting og innlemmelse av menigheter

SeiersTro Media
05. Februar 1999
Predikantkonferansen: Nyplanting og innlemmelse av menigheter

Under Pinsebevegelsens Predikantkonferanse i Filadelfia Oslo ble en fremtidsrettet resolusjon enstemmig vedtatt av mer enn 500 deltagere vedr Retningslinjer for innlemmelse og nyplanting av menigheter i Pinsebevegelsens fellesskap. Resolusjonen ble forfattet og presentert av pastor Jan-Aage Torp, og var første gang et slikt initiativ ble behandlet av norsk pinsebevegelse.

Resolusjon fra Pinsebevegelsens Predikantkonferanse 1999:

Retningslinjer for innlemmelse og planting av nye menigheter i pinsebevegelsens fellesskap

Presentert av Jan-Aage Torp

  1. Vi bygger på den forutsetning at norsk pinsebevegelse trenger å innlemme og plante nye menigheter for at hver generasjon skal bli nådd med evangeliet på en effektiv måte. Vi erkjenner imidlertid at ofte skjer nye menighetsplantinger på feilaktig grunnlag. Derfor vil vi arbeide for at pinsebevegelsens felleskap skal kunne gjøre dette på en sunn måte som blir til gavn for fellesskapet og som fører evangeliet ut til flere mennesker.
  2. Nye menighetsetableringer bør skje med utgangspunkt i, og i fullt samsvar med, eksisterende menigheter innenfor pinsebevegelsen. I så stor grad som mulig bør slike menighetsplantinger skje innenfor en modermenighets naturlige geografiske distrikt, eller i fullt samsvar med menighetene i et annet distrikt. Med "modermenighet" menes den menighetsplantende menighet. Med "geografisk distrikt" menes her f.eks. menighetene innenfor en kommune, et fylke, og/eller innenfor historisk-betingede distrikter i pinsebevegelsen (f.eks. Nedre Romerike, Øvre Romerike, Hordaland m.v.).
  3. Når innlemmelse av en eksisterende (nystartet eller tidligere etablert) menighet skal vurderes i pinsebevegelsens fellesskap, bør dette i utgangspunktet ansees som noe ønskelig og positivt. Likevel bør følgende retningslinjer følges:
  • Hvis en menighet søker opptak, og denne menigheten er blitt etablert av noen som på et eller annet grunnlagt forlot en pinsemenighet for å plante den nye menigheten, da forutsetter innlemmelsen at den tidligere menighetens eldsteråd først godkjenner innlemmelsen. (F.eks. pastor Torp i SeiersKirken Lillestrøm som i 1990 forlot Sentrum Kirken Strømmen.)  Dernest bør de andre pinsemenighetene i det naturlige geografiske distrikt vurdere saken.
  • Ved vurderingen av om en menighet kan innlemmes i pinsebevegelsens fellesskap, bør det legges vekt på om denne menigheten har et læregrunnlag som i hovedsak er i samsvar med de øvrige pinsemenighetene regionalt og nasjonalt. Likeledes bør det legges vekt på at uheldige forhold i relasjoner til andre menigheter er avklaret og oppgjort.
  • Når en menighet på ovennevnte grunnlag er innlemmet, vil den få fulle rettigheter i pinsebevegelsen, dvs. med rett til styreverv i fellestiltak, deltagelse i PYM osv.

Nedenfor er lagt til de bearbeidede retningslinjer som ble presentert av Terje Hegertun under Predikantkonferansen i februar 2001, og som Jan-Aage Torp slutter seg helhjertet til.

Powered by Cornerstone