Nytt/Historisk/Minnelig ordning med Aftenposten

Minnelig ordning med Aftenposten

Oslokirken Media
02. Februar 2012

Aftenposten og Jan-Aage Torp har funnet frem til en minnelig ordning der Torp trekker sin PFU-klage, Aftenposten trykker «

Minnelig ordning med AftenpostenAftenpostens etikkredaktør bekrefter Torps oppsummering-email

korrigeringer» både i A-magasinet og Aftenposten, og Torps artikkel om «Maktens problemer» blir publisert.

Minnelig ordning med Aftenposten Minnelig ordning med AftenpostenHenvendelse fra Aftenpostens etikkredaktør den 18. januar 2012
Powered by Cornerstone