Nytt/Historisk/Kirkeskjelv i Norge

Kirkeskjelv i Norge

Jan-Aage Torp
12. Mars 2020
Kirkeskjelv i NorgeJan-Aage Torp i bønn ved Maridalskirken, på folkemunne kalt «Maridalsruinene». Margaretakirken var en steinkirke bygget på 1200-tallet, nær Maridalsvannets nordlige ende. Den er i dag en ruin.

Vi lever i det som Bibelen kaller endens tid, og antikristelige krefter raser i Norge.

Nyttige tider

Men slike tider er svært nyttig for den livskraftige kirke. Da får Den Hellige Ånd avslørt og avskrellet det uekte, og Kirken blir mer sann og effektiv som Jesu redskap for evangelisering og transformasjon i individer, familier og nasjoner.

Aina & jeg tror at Oslokirken er posisjonert for vekkelsestider i hovedstaden, og vi har tatt grep så vi kan være effektive i Oslo, Norge, Europa, og til alle nasjoner.

Rystelser

At kirker utsettes for rystelser, er veldig bra.

Fjorårets uro etter filmen Disco har bidratt til å avsløre og avskrelle lunkenhet og frafall på mange steder i landet vårt.

Kristelige dagsaviser som Dagen og Vårt Land saumferer karismatiske kirker for å finne «brente barn» og destruktive kritikere. No problem, sier vi.

Om kirker dør på grunn av et skjelv eller to, er det helt greit. Da er de ikke liv laga.

Dør ikke!

Men den sanne kirke dør ikke! 

Jesus sier i Matteus 16:18-19: 

«Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Kirkeskjelvene er ment av kritikere å skade den levende kirke, men det motsatte skjer: Verden over står Kirken nemlig frem med stor frimodighet, ekthet, kraft og kjærlighet.

Det samme holder på å skje i Oslo!

Powered by Cornerstone