Nytt/Historisk/Høringssvar til ny trossamfunnslov

Høringssvar til ny trossamfunnslov

Oslokirken Media
03. Januar 2018
Høringssvar til ny trossamfunnslov Høringssvar til ny trossamfunnslov

Trossamfunnet Oslokirken har avgitt høringssvar til ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Oslokirken går inn for å beholde den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn.

Oslokirken støtter i hovedsak det nye lovforslaget, men mener at «livssynssamfunn» bør ha en atskilt lov, og nevner særskilt at Human-Etisk Forbund «har politisk, humanitær, kulturell eller forretningsmessig virksomhet som hovedformål» samt bedriver «bekjempelse av religion eller livssyn som hovedformål».

Oslokirken mener at Den norske Kirke bør gis særskilte økonomiske vilkår på grunn av dets utvidede ansvarsområder.

Oslokirken går imot forslaget om å kreve at et trossamfunnet må ha minimum 500 medlemmer av følgende grunn: «Statistisk sett består en kristen menighet i de fleste land av mindre enn 100 medlemmer. I Norge er det enda lavere. Å sette krav om 500 medlemmer setter respekten for loven i fare. Da vil mange av oss drive vår virksomhet uten å ta hensyn til lovens gode intensjoner. Skal det offentlige ha innsyn, må det vises respekt for store og små menigheter.»

Til punktet om at likeartede samfunn søker felles registrering sier Oslokirken: «Det kan fungere, men å stille krav om felles registrering kan gjøre at mange menigheter velger å drive uten å ta hensyn til lovens gode intensjoner.»

Powered by Cornerstone