Nytt/Historisk/Nytt initiativ: Forbereder for revolusjon i media

Nytt initiativ: Forbereder for revolusjon i media

Oslokirken Media
24. November 2012
Nytt initiativ: Forbereder for revolusjon i media

Verdibevisste nordmenn er utilstrekkelig forberedt for mediarevolusjonen. Dette er bakgrunnen til at Jan-Aage Torp nå tar initiativet med Mediaforum.

- Selv ble jeg trenet i radio og tv i 1983 ved katolikkenes mediatreningssenter i London, sendt av Kristelig Kringkastingslag (nå Familie & Medier). Jeg lærte av Pavens spesialleder for media, Biskop Agnellus Andrew, både å lage poduksjoner, og å opptre i media. Dette er utvilsomt en viktig grunn til at jeg har hundrevis av opptredener i sekulær radio og tv i Norge gjennom de siste 20 årene, sier Jan-Aage Torp som er grunnlegger og leder av Mediaforum.

- I 1995 begynte jeg så smått å lære internett og web, men først i 2005 skjøt dette fart. De siste årene har jeg lært meg til å bruke web, blogg, twitter, video, podcast på en effektiv måte slik at vår virksomhet når tusener på daglig basis, nokså likt fordelt på Skandinavia (norsk) og den øvrige verden (engelsk).

- Min lidenskap er å reise opp en hær av mediadyktige kristne og andre verdibevisste mennesker som vil bruke gamle og nye medier til å presentere budskapet. I Norge ser jeg at det er de sekulærkristne som i noen grad engasjerer seg i media, men de representerer ikke en motstrøm mot sekulariseringen, og de skammer seg ofte over de mest selvfølgelige bibelske sannheter. Jeg ser også at veldig få av våre nye landsmenn, hvorav svært mange er vekkelseskristne, har fått anledning til å gjøre seg gjeldende i media. Dels er det språklige og kulturelle årsaker til dette, men aller mest skyldes det at norske, kristne ledere overhodet ikke løfter dem frem som annet enn kulturelle underholdningsinnslag. Men disse nye landsmenn representerer en åndskraft som er et nødvendig korrektiv i Norge idag, understreker Jan-Aage Torp.

Nytt initiativ: Forbereder for revolusjon i mediaLeo Ajkic og Jan-Aage Torp på «Trygdekontoret» i høst

- I vårt Mediaforum vil vi fomidle de store vyer og de praktiske ferdigheter, forteller Torp.

- Vi skal ha samlinger ca hver fjerde uke. Det blir praktiske seminarer og verksteder om skrivende- og fotojournalistikk, videoproduksjon, avisproduksjon, websider, twitter og sosiale medier, blogging m.m. 

- Og det blir samlinger med ledende media-aktører som vil formidle store vyer og personlige perspektiver.

- Første samling blir torsdag 29. november kl 18-20 på Gamle Banken pub i Skippergata 9. Vi tar 100 kroner per person (kun kontanter!) som dekker vår egen leie og utgifter. Her vil vi ha en spennende foredragsholder, Leo Ajkic, Norges kanskje dyktigste unge reporter, kjent for sitt arbeid med «Leo & Ulandslaget», «Trygdekontoret» m.m. Han skal formidle personlige erfaringer og perspektiver. 

- Etter nyttår får vi foredrag ved en redaktør fra BBC London, medialedere i kristen-Norge, profilerte medialedere i sekulære medier, en redaktør fra en stor avis i Asia m.m. Dette blir spennende og utfordrende, sier en begeistret Jan-Aage Torp.

- Undervisning og foredrag vil bli på norsk, men med oversettelse til-fra engelsk der det er nødvendig.

- Man trenger ikke være kristen for å delta, understreker han. -Er du lærevillig, da er du velkommen! Men hensikten og fokuset blir på formidling av grunnverdier og Bibelens evige budskap, sier Jan-Aage Torp.

Powered by Cornerstone