Nytt/Historisk/Chuck Pierce profeterte over Norge

Chuck Pierce profeterte over Norge

Oslokirken Media
10. Juni 2003
Chuck Pierce profeterte over Norge

I Pinsekonferansen i forrige uke formidlet Chuck Pierce denne kraftige profetien i to sesjoner.

Pinsekonferansen ble arrangert av Jan-Aage Torp ved Clarion Royal Christiania Hotel i Oslo.

Del 1:

For jeg kommer til å adskille alle de dødelige ord så mitt folk kan begynne å ha framgang igjen. For mitt folk har tapt sin retning og mitt folk har mistet evnen til å åpne opp det nivået av framgang som jeg brakte til denne nasjonen som jeg vil kanalisere inn i min paktsplan.Det er en dyp elv her som jeg er klar til å boble opp, og jeg er klar til å la livets elv flyte midt i alle de dødens ord som er forløst i denne nasjonen.

Jeg sier: Jeg er klar til å gjennopprette denne kappe, og denne kappen er blitt tilsølt og brent. Så Herren sier: Jeg vil ikke bare lappe sammen det som var, Jeg skal presse deg gjennom for å ta imot en ny.

Og Herren vil si dette vil begynne å bli gjenkjent og en ny forkynnelsessalvelse vil bli reist opp i menighetene, en frihet kommer til legemet igjen så gavene som er deponert i legemet kan bli forløst. Det er viktig at disse gavene blir foløst nå, for jeg er klar til å gjenopprette den profetiske salvelsen på arbeidsplassene, sier Herren. Det vil bli et verk av Gud på arbeidsplassene i Norge sier Herren,

For det er fra dette verk av Gud på arbeidsplassen at jeg vil begynne å påvirke nasjonen, og fra denne nasjonen vil jeg begynne å påvirke andre nasjoner. Jeg sier: Russland vil bli påvirket av denne nasjonen, Nigeria vil bli påvirket av denne nasjonen og Nigeria vil påvirke denne nasjonen. USA vil bli påvirket av denne nasjonen, byene Houston, New York, Dallas og Denver vil bli påvirket av denne nasjonen.

Så jeg vil si til dere: Jeg gjenoppretter deres kappe. Legg ned deres forutintatte meninger om hvordan det skal se ut, ta imot denne nye kappe, gjør deg klar til å ta den på, vær villig til å få ferdigheter i bruken av den. For jeg skal begynne et verk av hellighet i min menighet, og fra det verk av hellighet som kommer i min menighet i Norge, så vil du bare kunne profetere det som er hellig.

Jeg sier: Nå er din tid. Ikke gå glipp av dette mulighetens vindu. Det vil bare være åpent over deg de neste 18 månedene.Jeg sier: Jeg reiser opp profetene og jeg stiller dem sammen med apostlene, og mange pastorer vil begynne å profetere, og dette vil være en nasjon som lærer seg å være dyktig med åpenbaring.

Jeg sier: Begynn å be på en måte der jeg kommer ned og kommuniserer med dere i bønnelivet. Jeg sier: Vær som Job og be for de som har misbrukt og til og med brutt pakter. Og når dere ber som Job ba for å gjennopprette sine venner, så vil jeg komme inn i denne nasjonen og begynne å gjenopprette relasjoner. Jeg vil kunne gjøre det du aldri vil kunne gjøre. Så mobilisèr bønn til å be for byene i denne nasjonen og se at gjenopprettelsen begynner.

For det er viktig at denne kappen til fulle blir gjenopprettet i de neste 18 månedene. Dette er en ny dag i Norge og jeg forløser et kall til dere å be troens bønn til å overmanne menneskers meninger og bevege dere inn i det som jeg har forutbestemt dere til i denne tid!

Og Herren vil si til Norge: Dette er en tid, selv om det har vært en tid hvor et nettverk av skyer har hindret lyset fra å bryte gjennom, er dette en tid da det skal bryte gjennom. Jeg vil si til dere at en ny dag kommer over dere. Har Jeg ikke sagt at Jeg bringer daggryer på plass? Og fordi Jeg bestemmer daggryen, sier Jeg, gå inn i et sted av å våke over gjennombruddet av denne nye dagen.

Og hvis du ser dette daggryet komme over dere, så vil en ny bølge av min Ånd komme over Norge, sier Herren. For bølgene lengter allerede nå etter å komme over deg.Jeg sier: Legg opp til 21 dagers bønnevaker over hele dette landet, og hvis du vil sette opp 21 dagers bønnevaker, så vil den nye dagen begynne å bryte gjennom i Norge.

Jeg sier: Frykt ikke for de stormer som ligger foran, for det er ikke stormene jeg vil dere skal se etter, men det er det jeg vil endog bringe til dere, og bringe dere nye rikdommer igjennom. Bølgen av Min Ånd vekkes opp dypt, sier Herren. Og dyp kaller på dyp. Så hvis dere vil våke inntil dagen gryr, så vil bølgen av min herliget begynne å dekke over og spre seg over dette land.

Selv om mørke har hvilt over deres horisont, så kaller jeg dere nå til en troens bønn til å få de mørke krefter til å gå tilbake.

Hvis dere ikke ber vil mørket som er over deres horisont, hvis dere ikke våker og bringer gjennombruddet for denne nye dagen, så vil mørket som er på deres horisont feie over landet og de sivile myndighetene i landet vil reflektere mørket, sier Herren.

Og jeg sier at jeg vil være en tilflukt for dere i denne tiden og selv de stener som har vært på plass som har hindret meg fra å virke, vil jeg erodere, sier Herren.

Det er til og med noen religiøse ledere som jeg vil vaske opp mot min Ånds valg. Disse religiøse ledere har bygd sine egne domener.

Men jeg sier at en ny klippe av åpenbaring kommer over Norge og jeg er rede til å bygge menigheten på en ny og frisk mate. Så jeg sier at det gamle fundamentet blir erodert, og dette er tiden for å rope ut for at himlene skal åpnes. Hvis du vil gjøre det, vil jeg bygge i denne nasjonen, og dødsrikets porter som omringer dere i horisonten vil ikke kunne begrense deg, men dødsrikets portet vil gi opp, og dødsrikets porter vil åpne seg, og min herlighet vil flomme over dette landet, sier Herren.

Del 2:

Vær dernest villig til å tale ut hva han gjør gjennom deg. Forandre ditt sinn og gå inn i en ny dimensjon av tro. Gud er i stand til alle ting.

Fienden vil legge tyngsel på din ånd. Han vil få deg til å tenke at du har det verre enn alle andre.Og Gud kan hjelpe alle andre, men Han kan ikke hjelpe deg.

Han vil også føre deg til utilgivelse, der du tenker at Gud har gjort deg vondt. Hvis du ikke er villig til å tilgi et menneske som har gjort feil mot deg, da sier du egentlig at Gud har gjort feil mot meg. Men dette er hva som skjer med utilgivenhet ifølge 2Korinter 2: Det tillater satan å skape en plan mot deg. Det lar ham danne deg til noe som du aldri var ment å være. Det lar ham skape en bitter rot og forgifte din ånd.

Så du vandrer på jorden, istedenfor å bringe helbredelse, vandrer du rundt med gift, som en slange.

Noe annet fienden vil gjøre, er å forsøke å legge fordømmelse over deg. Han vil prøve å gjøre deg ustabil. Hvis deres sinn ikke er på linje med Gud, da er du ustabil på alle dine veier. Det sterkeste aspektet av Norges sjel er sinnet. Noen steder er menneskers følelser ute av kontroll. Det er ikke tilfelle i Norge.

Her er det viktig at vi tillater forandring å skje i vår tankegang. Et sinn som er vendt mot Gud har fullkommen fred.

Gud er i ferd med å koble sammen igjen en del brødre i denne nasjonen. Og i denne gjenkoplingsprossessen skal han bringe stor gjenopprettelse. For det er veldig viktig. Det kommer til å være et overnaturlig verk i denne gjenkoplingen. Jeg sier dette ved Guds Ånd. Og alt dette søppelet som har adskilt alle. Alle har sin egen måte å tenke på. Gud kommer til suverent å intervenere og skape en gjenopprettelsesprossess. Det er viktig at de koples om, for at denne nasjonens liv skal bli frelst for denne tid. Og hvis dere ikke gjør det, vil det om fem år være feil styresmakter over denne nasjonen. Herre, begynn denne gjenkoplingsprossessen!

Gud er rede til å gjenopprette kappen i Norge. Hvis du hører, gi meg ditt beste, endre ditt sinn, tenk som jeg tenker. Jeg vil gi en ny kappe av gunst.

En ny helbredelse vil manifestere seg ved at 18 mennesker vil bli helbredet. Det blir en samling eller gudstjeneste og der blir det 18 overnaturlige helbredelser. 18 vil bli til 80, 80 vil bli til 180, og 180 sprer seg til 1800, og dette vl låse opp for at 18.ooo blir frelst i dette landet.

Jeg vil si til deg:Herren vil si: Jeg gir deg et nytt ord. Fjern tankeprossessene fra ord i fortiden. For selv om fortidens ord har vært forsøplet, er det et nytt ord over deg. Og jeg oppvekker en ny ånd, sier Herren.

Jeg vil skape et nytt redskap for vekkelse i denne nasjonen. Det vil ikke komme på den måten du tenkte. Og jeg skal begynne å stille ting på linje med meg for vekkelse.

Og jeg sier til deg at det kommer, det kommer, det kommer. Vekkelse kommer. Jeg gjenoppretter min kappe og jeg vil si til deg: Det vil overraske deg hvem jeg reiser opp.

Jeg omrokkerer på lederskap nå og jeg reiser opp den neste generasjon. Den neste generasjon skal vekkes opp og jeg sier at jeg forbereder lederskap som skal ta imot vekkelsen blant ungdommen. Det er disse ledere som vil være redskap for vekkelse i framtiden. Redskapet kommer ut fra fabrikken og jeg er i ferd med å kjøre det gjennom hele landet, sier Herren.

Powered by Cornerstone