Nytt/Historisk/Chuck Pierce formidlet et ord til Oslo, Norge og Europa

Chuck Pierce formidlet et ord til Oslo, Norge og Europa

Oslokirken Media
21. Januar 2016

Apostel-Profet Chuck Pierce fra Glory of Zion & Global Spheres i Dallas, Texas, en av verdens største apostoliske bevegelser med innflytelse på alle jordens kontinenter, formidlet et epokegjørende ord til Norge og Europa da han besøkte Oslokirken på onsdag.

Pastor Jan-Aage Torp hadde mottatt en instruks fra Herren den 16. september 2015 om å invitere Chuck Pierce til Oslo for å tale et ord som ville etablere apostoliske fundamenter i Europa.

Chuck Pierce samtykket øyeblikkelig i å komme.

I en luthersk kirke

Chuck Pierce formidlet et ord til Oslo, Norge og EuropaChuck Pierce draperte Aina & Jan-Aage Torp i et sjal som et symbol på en ny autoritet (foto: Päivi Heikkilä) Chuck Pierce formidlet et ord til Oslo, Norge og EuropaFrancis MsFaul ledet i sterk lovsang & tilbedelse

Møtet ble holdt igår kveld i den vakre kirkesalen til American Lutheran Church, som er lokalet i kirken som leies av Oslokirken som Aina & Jan-Aage Torp sammen er pastorer for. Møtet ble arrangert i fellesskap av Oslokirken og European Apostolic Leaders (EAL), som ledes av Jan-Aage. Marshall Cross fra Redemption Church i Wishaw, Skottland var med-vert for møtet sammen med Aina & Jan-Aage, og den irsk-skotske lovsangslederen Francis McFaul ledet lovsang & tilbedelse.

Apostoliske lederere fra syv nord-europeiske nasjoner deltok, pluss troende fra Stor-Oslo-regionen.

Chuck Pierce hadde med seg et team av apostler og profeter fra USA, som besto av Chad Foxworth, John & Sheryl Price, Anne Tate, og James Vincent. 

En regjerings-dag

I sin velkomst sa Jan-Aage Torp: - Idag er en regjerings-dag. Dette er dagen for det årlige Rikets Tilstand-foredraget til USAs President, og på samme måte forløses regjerings-autoritet i Europa idag, sa han profetisk.

Norge en skjold-nasjon

Chuck Pierce formidlet et sterkt budskap:

- Norge er en skjold-nasjon for Herren for å overføre tro og beskyttelse til mange nasjoner i verden. Akkurat nå kjemper fienden over det skjoldet som heter Norge. Så det er veldig viktig at det finnes et verk av Gud i Norge der Guds Ånd blir opptent og troen begynner å bevege seg på ufattelige måter, fordi troens skjold slokker fiendens brennende piler. Hvis dette finner sted i Norge, så begynner plutselig det skjoldet å danne seg. Så dette blir en avgjørende tid for Norge, advarte han.

Det er Guds time!

- Hele min rolle i livet er å dra dit Gud sier jeg skal dra, understreket Chuck Pierce. - Jeg drar fordi det er Guds time. Dette er Norges time! Fortiden må plutselig komme inn i en levendegjørende troens kraft slik at det blir en opptenning av tro blant Guds folk, så fundamentet for Guds kongerike-plan, Kirken, begynner å justere seg på en ny måte, og så selve nasjonen i sin beslutnings-taging blir en troens nasjon. Dette er grunnen til at vi er her den 20. januar 2016 for å si at dette er deres time.

- Hvis denne nye bevegelse ikke tennes i brann, hvis ny tro ikke stiger opp, da vil dere kunne bli det motsatte av en skjold-nasjon, istedenfor å bli et skjold kanskje for hele Europa. Det ville være en åpning for fienden å komme inn gjennom. Men ikke vær bekymret, for Herren har to enkle ord: «Ved tro!» Det vil skje ved tro, sa Pierce.

- Hvis troen begynner å stige opp, og det begynner et utbrudd av bønn, og en ny bevegelse av Guds kongerike-plan ikke bare blir initiert, men forøkes, da vil det plutselig fra Norge bli en justering som kan forårsake en Guds bevegelse over hele Europa. Så dette er Guds time! erklærte han.

Hele Europa vil forandre seg!

Chuck Pierce fortsatte: - Det kreves et folk som er villig til å bevege seg fra to-tre bevegelser tilbake i tid og til en Guds bevegelse idag. Er du oppmerksom på at hvem som helst av oss kan sitte fast i forrige sesongs bevegelse fra Gud?  Er du oppmerksom på at hvem som helst av oss kan få en ny generasjon til å leve nøyaktig slik vi levde i en annen generasjon?

- Jeg er her for å kunngjøre at dette er Norges time. Men jeg er også her for å kunngjøre at i de neste tre årene vil hele Europa forandre seg!

- Det eneste som kreves er en gruppe som er villige til å tillate Den Hellige Ånd å døpe dem idag og omgjøre de strukturer som er der ute - å gå inn i den finansielle verden, å gå inn i den politiske arena, å begynne å se hvordan deres nasjon og andre nasjoner justerer seg; å forsøke å virke i oss på en måte så plutselig avsluttes vår fortid, eller blir forsonet, og vår fremtid begynner. Det er dette som dette året dreier seg om. Og det er dette jeg kom for å gjøre i Norge.

Kjennelser

Chuck Pierce fortsatte: - Gud er egentlig ikke fri til å bevege seg i den jordiske sfære dersom ingen avsier kjennelser som Han avsier i himmelen, og låser dem opp på jorden for at det skal begynne.

- Vi er i Norge for å si at Gud vil koble fra himmelen inn i den jordiske sfære som kalles Norge og forårsake at alt som har skjedd i fortiden skal bli justert slik at alt som trenger å skje i fremtiden vil skje. Dette året vil det være en gruppe som finner det rette stedet og den rette tiden til «å sette himmelens stake» ned i Norge. Derfor vil Guds hensikter for Norge i de neste fem årene bli forløst, og det Gud vil gjøre, vil aksellerere, og dette representerer også det skjoldet som Norge er for nasjonene. Det trengs en troens bevegelse i Norge på en slik måte at fiendens plan ikke kan ha fremgang i denne nasjonen.

Nasjonenes skjold

Chuck Pierce formidlet et ord til Oslo, Norge og EuropaChuck Pierce tolket av Aina Torp (foto: Anita Berg-Olsen)
- Alt som har vært i fortiden justeres nå i Norge. Vår fremtid holder på å bli lukket opp her i Norge. Det beste som Gud har for oss i fremtiden holder nå på å bli lukket opp. Det er en ny salvelse for hver enkelt av oss å gå inn i her som kalles «nasjonenes skjold». Vi avsier kjennelsen nå at store forandringer vil komme dette året i Norge. Vi avsier kjennelsen at det vil bli hørt over hele verden. Vi avsier kjennelsen at økonomier vil justere seg. Vi avsier kjennelsen at fra denne kvelden av - den 20. januar 2016 - vil en ufattelig justering finne sted av nasjoner over hele Europa.

Skottland

Chuck Pierce henvendte seg deretter direkte og offentlig til Marshall Cross:

- Hvorfor ville Skottland være her og ikke i Skottland? Hva i all verden er det Gud gjør? Jeg tror du kom fra Skottland fordi Skottland må bestemme seg for hvordan det vil justere seg. Og det var ikke det samme budskapet som Gud ville bringe igår kveld (redaktørens bemerkning: Pierce tjenestegjorde i Edinburgh, Skottland kvelden før, den 19.januar). Så Gud førte deg hit så når du drar tilbake til Skottland, da sier du «Nå skal denne nasjonen justere seg!»

Begynnelsen av en ny bevegelse

- Nå Far, vi avsier kjennelsen akkurat nå, sa Chuck Pierce:

- Dette er begynnelsen av en ny Guds bevegelse her ikveld. Vi avsier kjennelsen at nye relasjoner blir lukket opp i sin fylde. Vi avsier kjennelsen at ting vil skje som ikke kunne ha skjedd uten at vi avsa dette her ikveld.

- Dere vil komme sammen i innhøstningstiden, Dere vil bringe åpenbaringen sammen, hvordan Gud begynner å bevege seg i denne regionen sammen. Dere vil bringe det innfor Herren. I Norge vil tiden for «veive-offeret» innfor Herren bli gjenopprettet. Og Han vil se ned og lukke opp skattkamrene. Jeg avsier kjennelsen at nye skattkamre vil bli dannet.  Jeg avsier kjennelsen om en stor forandring i økonomien innen utgangen av april, ved begynnelsen eller midten av juni, og ved begynnelsen av oktober. Vi avsier kjennelsen at noe blir forandret i Norges atmosfære.

Aina & Jan-Aage

Chuck Pierce kalte deretter Aina & Jan-Aage Torp sammen til plattformen. I en første profetiske handling ga han Jan-Aage en teltplugg, og sa:

Chuck Pierce formidlet et ord til Oslo, Norge og EuropaChuck Pierce ga Jan-Aage en teltplugg, og sa: - Jan-Aage, jeg vil la denne teltpluggen være igjen her. Du skal dra sammen den rette gruppen i den rette tiden. Du skal etablere det i dette landet, og fra det vil et nytt skjold gå ut i hele Europa. - Jan-Aage, jeg vil la denne teltpluggen være igjen her. Du skal dra sammen den rette gruppen i den rette tiden. Du skal etablere det i dette landet, og fra det vil et nytt skjold gå ut i hele Europa.

I en annen profetisk handling draperte Chuck Pierce ekteparet Torp sammen i et jødisk sjal, og han sa:

- Jeg har også med en ny kappe og den er fylt med glør. Herren sier: Jeg vil opptenne glør fra andre bevegelser fra Gud, og endog bevegelser som aldri kom til overflaten og tok fyr. Jeg skal legge denne nye kappen som representerer ny autoritet og ny identitet over dere begge.  Jeg skal la den være igjen her i dette landet og avsi kjennelsen at det som ligger i landet under overflaten vil nå komme hele veien for å bli sett av nasjonene. Herre, vi lukker dette opp nå i Jesu Navn, og vi legger igjen en ny kappe for en ny bevegelse fra Gud! Vi takker deg Herre for at en ny opplukking og en ny justering har begynt her i Norge.

Powered by Cornerstone