Nytt/Historisk/Kjendispastoren fikk sønnen tilbake

Kjendispastoren fikk sønnen tilbake

16. August 2007
Kjendispastoren fikk sønnen tilbake

FRIHET. Den kjente pastoren Jan-Aage Torp mistet nesten sønnen Anders gjennom gjentatte tanker om selvmord, fyllefester og profetisk manipulasjon. Etter mye forbønn, omvendelse og bekjennelse er de i dag hjertevenner og nære medarbeidere.

Credits (text & photos): Øyvind Kleiveland, Magazinet, Oslo

Jan-Aage Torp har i mange år vært noe tilnærmet en kjendis i kristen-Norge og er kjent selv for mange ikke-kristne.

Han har deltatt i en rekke diskusjonsprogrammer, dokumentarprogrammer og hans frimodige og veltalende fremtoning har gjort han til den kanskje mest benyttede kristne stemmen i dagsaktuelle saker som mediene har ønsket å sette søkelyset på.

Torp var tidligere veldig engasjert i arbeidet med å assistere homoseksuelle som har hatt ønsker om å komme seg bort fra en livsstil som de ikke opplevde som kompatibelt med Guds ord. I tillegg har han vært pastor på full tid og har samarbeidet med forskjellige menigheter i Bangkok, hvor han reiser årlig og underviser lokale kristne ledere, på flytende thai.

Oppmerksomhet

Mye av Jan-Aages forskjellige arbeid har blitt fulgt av pressen og han har til tider hatt ekstremt mye medieoppmerksomhet. Dette har tatt på 50-åringen, både sjelisk og fysisk. Familien har også lidd under det store arbeidspresset, mediekjøret og aktive menighetsliv som familiens overhode har gjennomgått.

– Kanskje spesielt barna, sier Torp og trekker frem flere episoder hvor han verken hadde tid eller forståelse for barnas behov.

Under samtalen med Magazinet snakker pastoren mye om feilprioriteringer og manglende forståelse rundt hvordan en bibelsk husbond bør oppføre seg og forholde seg til sine barn.

Han har klare meninger om at det verdslige samfunnssynet som hersker i Norge, er maternisert og kvinnedominert.

– Menn skal ikke være kvinner og kvinner skal ikke være menn, sier Torp og takker sin mangeårige mentor John Kelly for den påvirkningen han har hatt i familiens og sitt eget liv.

Lidelse

Under Torps tilsynelatende harde ytre, skjulte det seg et usikkert indre. I tillegg til at han følte på mye sorg, forkastelse og smerte i forhold til andre kristne lederes behandling av ham selv og sin tjeneste. Samtidig skjedde det saker i familiens liv som han ikke oppdaget underveis.

Sønnen Anders (født 1988) er nummer fire i rekken av Ann-Christin og Jan-Aage Torps seks barn. Anders hadde opplevd mye mobbing under oppveksten og slibrige kommentarer fra medelever og lærere på barne- og ungdomsskolen gjorde at han ofte følte seg utenfor og gikk med tanker om å ta sitt eget liv.

– Jeg hadde alvorlige tanker om dette både tidlig i tenårene og senere, sier Anders, men forteller at han aldri gjorde alvor av tankene.

Gjennom tunge perioder brukte faren et par ganger noen av sine mange bonuspoeng for å sende Anders til USA, der han var sammen med andre kristne ungdommer og der disse ba mye for og med hverandre, samt at de deltok på utadrettede arrangementer både i USA og Europa.

I kortere perioder hjalp dette Anders med å holde på fokuset om å leve som en helhjertet kristen.

Vel hjemme igjen brukte Anders mye tid av skoletiden ved Kristelig Gymnasium sammen med venner som smugrøykte, drakk seg fulle og misbrukte narkotika. Anders brukte ikke narkotika, men drakk seg til stadighet full og røykte i smug.

– Det er ikke noe nytt at det er et belastet miljø på KG, sier Anders.

– Men det gjelder for hele Norge, for så vidt, legger pappa Jan-Aage til.

– Jeg kunne lett ha brukt narkotika om jeg hadde fått sjansen, men jeg gjorde det ikke, sier han.

Villedet

Det Anders derimot gjorde, var å bruke atskillige timer på internett i sine tyngste stunder og her møtte han ved flere anledninger jenter som han ønsket å knytte nærmere kontakt med. Noen hadde han møtt, andre var bare nettvenner som aldri hadde møttes ansikt til ansikt.

En av disse amerikanske nettvennene traff et punkt i Anders' hjerte og han følte at han og jenta fikk veldig god kontakt. Etter flere titalls timer på telefonen og prating via internett, fikk personer nært knyttet til jenta "passende" profetier i forhold til Anders' etter hvert anstrengte forhold til sin familie, og faren spesielt.

Profetiene gikk kort og godt ut på at Anders trengte å komme seg bort fra faren og komme til "Det forjettede land" som USA ofte blir kalt. En lærlingstilling i en slektnings menighet ble snakket om og var ifølge Anders tungen på vektskåla for hans beslutning om å dra til

Skjult

Dette tok mye energi og kreativitet for å få gjort i hemmelighet, for Anders hadde planer om å gjøre dette når han ble myndig, noe som skjedde sommeren 2006.

I en samtale med faren ba Anders om å få treffe ham i sentrum av Oslo.

– Jeg har skaffet meg en lærlingeplass i en ameirkansk menighet og kommer til å dra dit om fem dager, åpnet Anders samtalen med å si.

Jan-Aage Torp trodde først at han kom til å miste sønnen sin for godt og prøvde å veie sine ord med omhu for ikke oppleve et bittert brudd med sin yngste sønn.

Gjennom noen få spørsmål fikk pastor Torp greie på at pastoren i menigheten var i slekt med jenta som Anders hadde fått kontakt med på nettet, men som han ikke hadde truffet.

Torp ringte pastoren og gjennom en personlig samtale fikk han greie på at det hadde foregått en rekke saker bak begge pastorenes rygg og at tanken om en eventuell lærlingplass for Anders var langt fra sementert og kanskje to år unna.

Oppklaring

En oppklarende samtale med faren gjorde at Anders gjennomgikk en opplevelse som både han og faren beskriver som at skjell falt fra guttens øyne, et uttrykk som Bibelen bruker for å forklare hvordan Paulus fikk synet tilbake etter et møte med Jesus på veien til Damaskus, som hadde gjort ham blind.

– Siden den samme dagen har jeg skjønt hva som skjedde med meg. Jeg holdt på å bli forført på grunn av indre sår, skuffelse og ønsker om å passe inn, sier Anders.

– En kristens kamp for å leve i Jesu fotspor er ikke en kamp mot kjøtt og blod, men en kamp mot makter og myndigheter. Jeg har ikke levd perfekt etter denne åpenbaringen, men jeg har mottatt en masse forbønn og har blitt satt fri fra demoniske krefter gjennom prosessen.

I dag er Jan-Aage og den yngste sønnen perlevenner og Anders har engasjert seg på vegne av de ufødte barns liv, i evangeliseringskampanjer som menigheten driver og er ifølge faren et lysende eksempel på en Jesuselskende ung mann.

– Anders fremstår i dag som en leder blant menighetens ungdommer, sier Jan-Aage Torp, som på sin side retter en kraftig advarsel mot profetisk sammenblanding og bruk av profetier som manipulasjon.

Powered by Cornerstone