Media/Innsikt/Trosfriheten i Norge - og en kjær pinsepredikant

Trosfriheten i Norge - og en kjær pinsepredikant

Oslokirken Media
05. Mars 2021

I den syvende utgave i 2021 av Innsikt med Pastor Torp samtaler Jan-Aage med den erfarne pinsepredikanten i Askim, Gerd Brenno Sørum, og den jødiske rabbineren i Oslo, Joav Melchior.

Jan-Aage har et spesielt fokus på livssynsminoritetenes stilling i Norge, og han presenterer perspektiver fra hans engelske intervju med seniorforskeren ved Observatoriet om Intoleranse og Diskriminering imot Kristne i Europa (OIDAC), Rachel Niko. Forskermiljøet i Wien leverer materiale på høyt akademisk nivå til parlamenter, domstoler og overnasjonale enheter i Europa. Rachel Niko forteller at de har særskilt kommet frem til tre problemområder for kristnes trosfrihet i Norge: 1) Barnevernet, 2) hatkrimloven, og 3) unge studenters frykt for trakassering. Rachel Niko forteller at Norge er under granskning av FNs Geneve-kontor for sin håndtering av menneskerettigheter gjennom de siste fire årene.

Powered by Cornerstone