Tilhørighet

Oslokirken Media

Oslokirken hører hjemme i den pentekostale-evangelikale hovedstrømning innenfor historisk kristendom, som ofte kalles for «The New Apostolic Reformation», et uttrykk som ble lansert av Dr. C. Peter Wagner. Den pentekostale-karismatiske vekkelse er verdens mest ekspansive kristne bevegelse idag. Vårt pastor-ektepar, Aina & Jan-Aage Torp, er medlemmer av European Apostolic Leaders (EAL).

Oslokirken slutter seg til den evangelikale teologiske strømningens kjernedoktriner for kristendommen, på linje med de nikenske og apostoliske trosbekjennelser, samt Lausannepakten.

I samsvar med European Apostolic Leaders har vi tatt i bruk de kombinerte, historiske, bibelske mandatene  - Skapelsesmandatet og Misjonsbefalingen - som vår overordnede visjon. Vår visjon blir uttrykt i Den Hellige Skrift på denne måten: 1) Skapelsesmandatet (1Mosebok 1:28): Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere»; og 2) Misjonsbefalingen (Matteus 28:18-20): Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Powered by Cornerstone