«Jeg har bestemt meg, å følge Jesus!»

Jan-Aage Torp

Jeg har vært så takknemlig i år for å møte mennesker verden over som har tatt definitive beslutninger om å følge Jesus, uansett motstand og vanskeligheter.

For noen dager siden var jeg med kristne ledere fra en dypt muslimsk nasjon som vitnet at de vil ikke bukke under for trusler og forfølgelse som omfatter voldtekt og drap.

Tidligere i år sang Teta (9 år gammel) og jeg en duett sammen i Restoration Oslokirken. Teta har tatt en fast beslutning om å følge Jesus, og det samme har jeg. Vi står SAMMEN!

Teta and Pastor Jan-Aage sing «I have decided to follow Jesus!»
Powered by Cornerstone