Bønnens Hus

Oslokirken Media
01. November 2021

Oslokirkens pastorer Aina & Jan-Aage Torp har siden sommeren 2021 opplevd en guddommelig ledelse til å innføre daglige bønnesamlinger i Oslokirken. Erfaringen viser at vedvarende bønn bringer stor velsignelse og endring blant individer, familier og i samfunnet som helhet.

- Vi har oppdaget på et dypere nivå ordet i Jesaja 56:7 som viser at bønn er en iboende del av enhver forsamlings liv, sier Pastor Aina:

«For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk».

Hun legger til at bønn må ha forrang over alle økonomiske hensyn, som blir ekstra tydelig da Jesus gikk inn i templet (Matteus 21:12-13):

«Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem: ´Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule´.»

Bønnemøtene i Oslokirken tar alltid utgangspunkt i et konkret bibelavsnitt som poengterer en sannhet eller dimensjon, f.eks. rettferd, det nye liv, misjon, familien osv.

Oslokirkens daglige bønnemøter har også ført til knoppskyting i andre europeiske og globale sentra der vårt pastorpar leder via Zoom.

- Bønn er både en personlig erfaring og et bønnens arbeid, fastslår Aina Torp.

Powered by Cornerstone