Tilhørighet

Restoration Oslokirken hører hjemme i den pentekostale-evangelikale hovedstrømning innenfor historisk kristendom, som ofte kalles for "New Apostolic Reformation", et uttrykk som ble lansert av Dr. C. Peter Wagner (foto nedenfor). Den pentekostale-karismatiske vekkelse er verdens mest ekspansive kristne bevegelse idag. Vårt pastor-ektepar, Aina & Jan-Aage Torp, er medlemmer av European Apostolic Leaders (EAL).

Restoration Oslokirken slutter seg til den evangelikale teologiske strømningens kjernedoktriner for kristendommen, på linje med de nikenske og apostoliske trosbekjennelser, samt Lausannepakten.

I samsvar med European Apostolic Leaders har vi tatt i bruk de kombinerte, historiske, bibelske mandatene  - Skapelsesmandatet og Misjonsbefalingen - som vår overordnede visjon. Vår visjon blir uttrykt i Den Hellige Skrift på denne måten: 1) Skapelsesmandatet (1Mosebok 1:28): Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere»; og 2) Misjonsbefalingen (Matteus 28:18-20): Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Dr. C. Peter Wagner
Powered by Cornerstone