Byen som vi betjener

En mangesidig by
Oslokirken Media
25. August 2015

Oslo er sentrum for vår tjeneste. Det er vårt «Jerusalem». 

Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa med en befolkning innenfor selve kommunen på 684.000 (SSB 2019). Oslo hadde 168.700 innvandrere og 54.100 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2018. Til sammen utgjør disse 33,1 prosent av hovedstadens folketall (SSB 2018).

Oslo Rådhus
Powered by Cornerstone