Kryssilden/Ny regjeringsplattform med respekt for familier og trossamfunn

Ny regjeringsplattform med respekt for familier og trossamfunn

Jan-Aage Torp
15. Januar 2018

Den nye «Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre» ble presentert igår av de respektive partiledere: Statsminister Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande. For Trossamfunnet Oslokirken lover det godt!

Ny regjeringsplattform med respekt for familier og trossamfunn

Vi har vært bekymret i mange år for de negative holdninger mot trossamfunnenes frihet og egenart som vi merket da den rødgrønne regjeringen så dagens lys i 2005. I stortingsperioden 2013-2017 med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering var det også grunn til årvåkenhet, spesielt med bakgrunn i de løpske ord og overstyrende holdninger knyttet til barnevernet.

Men den nye regjeringsplattformen gir grunn til optimisme. Den røde tråd er at familiene er nødvendige: 

«Regjeringen mener at det viktigste for barn er å få vokse opp i trygge og stabile familier.»

Vi har et ideologisk kaos om definisjoner på ekteskap, familie, foreldre, barn, identitet, livsrett, menneskeverd og mange andre avgjørende forhold. Men dette kan vi som kristenhet påvirke i inneværende stortingsperiode slik at den neste regjeringsplattform i 2021 vil bli mer ideologisk presis og dekkende. I inneværende periode noterer vi tilfreds at «familien» som institusjon står sentralt. Halleluja!

Den ny regjeringsplattformen sikrer også trossamfunnene:

Regjeringen har «respekt for de ulike livssynssamfunns egenart og med finansieringsordninger som ivaretar prinsippet om likebehandling. Regjeringen legger til grunn at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn.»

Dog mener vi at regjeringsplattformens intensjon om å «oppheve lovreguleringen av barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn» er et feilgrep, men dette møter betydelig motstand i høringssvarene til forslaget til ny lov om trossamfunn. Dette viser at vi har betydelig påvirkning på utviklingen gjennom vårt aktive engasjement i bevegelser og organisasjoner som Kristen Koalisjon Norge (KKN).

Regjeringsplattformen har utelatt helt en viktig henvisning til den kristne kulturarv for Norge, og fremstår dermed som en sekulær plattform. Dette beklager vi dypt.

La oss be om velsignelse for Norge og vårt Kongehus, om visdom for statsminister Erna Solberg og hennes regjering, og for Stortinget og domstolene. 

Powered by Cornerstone