Kryssilden/En ny tid i Norge med de femfoldige embeder

En ny tid i Norge med de femfoldige embeder

Jan-Aage Torp
04. Juli 2021
En ny tid i Norge med de femfoldige embeder

Det er merkbart at Herren holder på å reise opp et høyere nivå av apostoliske ledere i Norge.

Når jeg fastslår dette, tenker jeg ikke snevert på de som er fortrolige med nytestamentlige begreper som «apostler» og «profeter». 

Som president av European Apostolic Leaders (EAL) siden 2013, har jeg fått se til gagns at Den Hellige Ånd lar seg ikke begrense av våre titler. Han lar seg heller ikke begrense av om du er i eller utenfor historiske eller nyere kirkesamfunn og bevegelser. Herren salver nemlig den Han vil.

Ikke minst ser jeg dette i vårt samfunnsreformatoriske samarbeid med ideologiske og åndelige ledere i Europa. Verken baptister, anglikanere, katolikker eller ortodokse bruker slike titler (men de har andre høyverdige titler), men salvelsen er den samme!

Herrens metode

Realitetene som ligger i de fem Kristi embeder som Paulus beskriver i Efeserne 4:11ff, og som Han fastslår i Efeserne 2:20 og 1Korinter 12:28ff, er udiskutable. Herrens metode har alltid vært - og vil forbli til evig tid - å utruste visse individer overnaturlig til tjeneste som ledere i Hans kongedømme. 

Legg merke til den tydelige forskjellen i Bibelen mellom Kristi gaver og Åndens gaver: I 1Korinter 12:1ff er det Den Hellige Ånd som utruster hele menigheten. Mens i Efeserne 4:11ff er det Kristus selv som salver visse individer. Dette er et mysterium.

De samme føringer

I den sekulære og den kirkelige verden kan slike «salvede» være en president for en nasjon, en dommer for en domstol, en ideologisk talsperson innen media, en leder for en kirkelig sammenslutning ++++ Det finnes ingen begrensninger.

I Det gamle testamente salvet Gud konger, dronninger, profeter, dommere og salmister.

I Det nye testamentet legges de samme føringer i en ny æra der Kristus er blitt åpenbart for verden.

Effektive

Tiden for at de femfoldige embeder (i.h.t. Efeserne 4:11ff) blir anerkjent, er kommet. Vi blir effektive når vi blir gjenkjent og verdsatt.

Verdensvekkelsen i dette århundre er uløselige knyttet til anerkjennelsen av de femfoldige embeder.

Men vi trenger innsikt og åpenbaring.

Jesus kunne og ville ikke gjøre noen verdens ting når folket ikke trodde på ham. Da forlot Han dem, rett og slett.

En slående sannhet jeg har formulert er: 

«Ikke gjør noen til en prioritet som behandler deg etter ´bruk og kast´-metoden!»

Vi må nøye merke oss når folk mottar den salvelse som er i oss for å oppleve frihet og gjennombrudd, og når de kun bruker oss for sin selviske agenda.

Min livslærdom er: La dem være inntil de endrer holdning, Da kan Herren gjøre sitt verk i dem, enten til seier eller hva enn Herren vil.

Et mønster

I Det nye testamentet ser vi et mønster der anerkjennelsen av et embede kommer etter bønn og faste, og ofte etter profetiske ord. Alltid etterfølges dette av håndspåleggelse av «de eldste». Da optimaliseres effekten.

Selv er jeg blitt ledet sammen med andre apostler og profeter i ulike nasjoner til å anerkjenne salvelsen i konkrete personer. Hvilken velsignelse dette forløser!

Også i min apostoliske tjeneste har dette skjedd mange ganger. Profeter har anerkjent Herrens salvelse over mitt liv til apostolisk tjeneste, og en anerkjent ledergruppe som kjenner meg ut og inn har innsatt meg.

Siden 2016 i Norge og Europa

Den 20. januar 2016 fikk Aina & jeg sammen denne apostoliske kappen over oss da Chuck Pierce tjenestegjorde i Oslokirken for én kveld. Da hadde han kjent meg siden 1998, så det var ikke et «plutselig innfall».

I de neste 18 måneder manglet det en oppfølging av norske ledere som ville ha økt virkningen av vårt oppdrag i Norge, mens i Europa var det mange som anerkjente Herrens salvelse i oss. Men gradvis begynte også anerkjennelsen i Norge.

Offentlig

På vinteren 2019 kom en serie profetiske ord i full offentlighet - på TV Visjon Norge - og selv om ikke alle som var til stede grep tak i dette, så skjedde det noe fundamentalt.

To profetier av argentina-amerikaneren Rich Vera og én av sørafrikaneren William Undi er blitt presentert tidligere på Oslokirkens nettside, men nå presenterer jeg også profetien den 31. mars 2019 av venezuela-amerikaneren Dionny Baez, som aldri før hadde møtt meg, og som ikke en gang visste at jeg var pastor.

Baez pekte meg ut på sjette stolrad, og begynte å profetere.

Fra ca 02:25 i videosnutten får han vite om min posisjon som president for EAL, men før og etter denne informasjonen, brakte han åpenbaring om min tjeneste i Norge som holder på å bli oppfylt.

I løpet av de siste måneder er Aina & jeg blitt overnaturlig koblet med apostoliske ledere i Norge som ikke bare bygger for seg selv - «sitt eget rike» - men som anerkjenner hva Herren gjør.

Profetien fra Dionny Baez varslet i mars 2019 hva som ville skje, uavhengig av om hva den eller den mener. 

Se selv her:

 

 

Motstanden

Men samtidig øker motstanden: «Her (i Efesos) er det åpne dører og rike muligheter for meg, og motstanderne er mange» (1Kor 16:9).

Ingen må tro at salvelsen glir igjennom uten økende motstand. Det opplever vi til fulle, men det er som forventet. Jesus opplevde det samme - bare mye sterkere.

Et Åndens verk

Dette er et verk av Ånden - ikke menneskelig organisering. Det er betegnende at min illustrasjon i denne artikkelen er en brennende hånd. Det er nemlig Herrens ild som virker.

Sanne apostler og profeter bærer frukt som bringer synlig forvandling i samfunnets strukturer og verdier, i menighetens indre og ytre liv - og fruktene vil være varige. Vi bygger ikke kortsiktig, men for generasjonene.

Powered by Cornerstone