Kryssilden/Dette er KAIROS-tiden for Oslo

Dette er KAIROS-tiden for Oslo

Jan-Aage Torp
01. Januar 2022
Dette er KAIROS-tiden for Oslo

Vi tror at dette er KAIROS-tiden for Oslo.

Idag er første nyttårsdag 2022, og vi ser med takknemlighet tilbake på et enestående år 2021. 

Vi sier med Apostelen Paulus: 

«Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» (1 Kor 15:57).

Prøvet & erfart i hovedstaden

Aina & jeg har et kall til Oslo som er prøvet og erfart i mitt liv gjennom mer enn 20 år, og av Aina & meg sammen gjennom 11 års ekteskap. 

Sporene er tydelige. 

 • Se på hva Gud gjør gjennom oss sammen med utallige utenlandske ledere og utsendinger. Vi formidler løsninger overfor nasjoner fra vår base i Oslo.
 • Se på hvordan Herren har gitt oss en enestående stilling som brobygger med de fremste muslimske ledere internasjonalt.
 • Se på hvordan vi får hjelpe mangfoldige barnevernofre i Norge som står i de tøffeste utfordringer overfor forvaltningen og domstolene. 
 • Se på hvordan vi har påvirket beslutningsprosessene i Europa og Norge med store konsekvenser for - ikke minst - det norske barnevernet.
 • Se på hvordan jeg har laget 70 TV-programmer på 21 måneder i «Hovedstaden med Pastor Torp» på TV Visjon Norge som når minst 200.000 seere hver uke, der samfunnsledere på øverste hylle fører samtaler med oss om samfunnets utvikling, utfordringer og muligheter. 

 Det kan ikke være annet enn Herren!

Vi opplever ikke at vårt ansvar er å overbevise deg som vår venn. Det tar Herren seg av.

Vi gleder oss til dette nye året 2022!

Kairos

Ordet KAIROS kommer av det gammelgreske ordet som blir oversatt som «den rette tid» eller «det beleilige øyeblikk» for å gjøre eller si noe - til forskjell fra hva historikere kaller kronos, som forstås som «klokkeslett».

I Det nye testamentet betyr KAIROS «den fastsatte tid i Guds plan» - dvs. den tiden da Gud virker og handler (f.eks. Markus 1:15: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»).

Men når vi sier at dette er KAIROS-tiden for Oslo, bygger vi ikke på luftige menneskeprofetier som er løsrevet fra Guds evige ord, Bibelen. Mye profeti er gjetninger som bygger på formidlerens følelser. Dette er IKKE nytestamentlig profeti!

Vi har opplevd en gradvis utvikling siden januar 2016 da Gud ga oss et mandat for Oslo, Norge og Europa som ikke en gang våre motstandere klarer å bestride. Sånn sett kan man si at KAIROS-tiden for oss begynte for seks år siden, og det fortsetter!

Hvor går vi i 2022?

Når vi beveger oss fremover, foretrekker vi å følge de fotsporene som Den Hellige Ånd allerede har gjort klare for oss. Å samarbeide med Ånden er langt mer effektivt enn å kjempe i egen kraft.

I 2022 vil vi:

 • fortsette vårt internasjonale arbeid for trosfrihet og den klassiske kjernefamilie.
 • bygge broer til mennesker av annen tro og overbevisning enn oss.
 • arbeide for forsoning mellom ulike kulturer og folkegrupper i Oslo.
 • forkynne Jesus Kristus som Frelser til enhver som vil høre.
 • bygge Oslokirken som et åndelig hjem for ulike folkeslag.
 • bygge Oslokirken som en menighet der familiene trives.

Vi sier: Velkommen til å bygge menigheten sammen med oss!

Powered by Cornerstone