Velkommen!

Pastorer med et hjerte for byen

Velkommen til Oslokirken!

Aina & jeg er glad for å ta imot deg i vår voksende menighet, så vel som i våre ekspanderende initiativ, og familie av tjenester og menigheter i Oslo, Norge, Europa og globalt.

Dette apostoliske senter og lokale menighet «startet» egentlig i mitt hjerte i 1985, da jeg var vise-pastor i Salemkirken her i Oslo. Herren kalte meg tydelig til denne byen. Det er grunnen til at jeg alltid sier at «Oslo er byen som jeg elsker». Min kone og med-pastor Aina & jeg - sammen - har et hjerte for denne byen.

Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa med en befolkning innenfor selve kommunen på 684.000 (SSB 2019). Oslo hadde 168.700 innvandrere og 54.100 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2018. Til sammen utgjør disse 33,1 prosent av hovedstadens folketall (SSB 2018). 2/3 av Oslo består av vann og skog.

Juridiske forhold:

Vårt offisielle navn er «Oslokirken», som er juridisk anerkjent av Fylkesmannen for Oslo og Viken som et trossamfunn i henhold til «Lov om Trudomssamfunn og ymist anna». Fylkesmannen tar imot søknader om økomomisk støtte, godkjenner nye ledere, og sikrer at slike organisasjoners virksomhet samsvarer med lovmessige krav og ordninger. Oslokirken er juridisk en forening i Oslo, registrert ved Brønnøysundregistrene. Vi er registrert som en ideell organisasjon. Vi har offentlig vigselsrett.

Oslos byvåpen
Powered by Cornerstone