Forlike folket

Forsoningens tjeneste er rotfestet i Guds Personlighet

I 2001 talte Gud til Jan-Aage Torp om å bygge et apostolisk senter i Oslo med 100 nasjonaliteter. Ikke en tradisjonell menighet, men et apostolisk senter bestående av mange forsamlinger som forenes i å gjøre godt i Oslo, og å gjenoppette byen til sine Gud-forordnede grunnvoller.

Men ett budskap var uthevet i Guds tiltale til Jan-Aage: Forlik folkegruppene i vår by!

Forlikelsens tjeneste er ikke noe nytt. Det er rotfestet i Guds Personlighet. Guds Sønn, Jesus Kristus, kom for å forlike oss med Faderen, men også for å gi oss forlikelsens budskap og tjeneste. Les 2Korinter 5:17-21:

«Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.»

En kristen og en menighet trenger ikke å motta en spesiell kallelse til å vøre en forsoner, fordi tjenesten er for alle kristne! Vi er simpelthen forbudt fra å leve i hat, bitterhet, skeptisisme og usunn konkurranse!

Alle raser og folkegrupper trenger hverandre. Oslo er velsignet med å være Nord-Europas kosmopolittiske hovedstad, og byen er idag den hurtigst voksende hovedstad på vårt kontinent.

Hvilken anledning for etniske nordmenn, skandinavere, europeere, afrikanere, asiater, latinere og amerikanere til å lære å leve sammen, å elske og betjene hverandre, og å vise hverandre velsignelsens vei fremfor forbannelsens vei.

Som et apostolisk senter er vi kalt til å forlike menneskene i vår by. Sammen har vi forlikelsens tjeneste!

Powered by Cornerstone