Nytt/Josva overtok mandatet etter Moses

Josva overtok mandatet etter Moses

Oslokirken Media
20. Mars 2022
Josva overtok mandatet etter Moses

I formiddagens gudstjeneste i Oslokirken begynte Pastor Jan-Aage Torp en ny bibelstudieserie utfra Josvas bok.

- Torsdag 10. mars fikk vi en profetisk tiltale gjennom en internasjonal profet som ikke kjente vår situasjon om at en ny tid begynner nå i vår tjeneste og vårt liv, fortalte Jan-Aage. - Herren sa at det er et skifte i lederskap i Norge som på mange måter minner om tiden da Moses døde, og Herren ga mandatet til Josva. Nå er det tid for å ha en erobrer-mentalitet som ikke tillater at kristne og ikke-kristne skalter og valter med vår tjeneste. Profeten sa en rekke konkrete ting om vår tjeneste i Oslo, Norge. Europa og globalt. Men idag skal vi konsentrere oss om å studere Josvas liv og tjeneste, understreket Jan-Aage.

Josva 1:1-9 beskriver hvordan skiftet kom igang:

Da Moses, Herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper Josva, Nuns sønn:  «Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi til dem, til israelittene.  Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovet Moses.  Området deres skal strekke seg fra ørkenen og Libanon til den store elven Eufrat, hele hetittlandet, og helt ut til Storhavet, der solen går ned.  Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.  Vær modig og sterk! For du skal gjøre dette folket til eiere av landet som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem.  Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses, min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av fra den, verken til høyre eller venstre, så skal du lykkes overalt hvor du går. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg.  Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Jan-Aage betonet autoriteten i Josvas tjeneste som ble virksom da han & israelittene satte foten på hver sted. Og hver gang Josva & israelittene kjente frykt og forsagthet, da fylte Herren dem med nytt mot og fryktløshet.

Powered by Cornerstone