Pastor Torp vil lære om luthersk nattverdsteologi

Restoration Media
19. Oktober 2019
Pastor Torp vil lære om luthersk nattverdsteologi

Pastor Jan-Aage Torp deltar den 25. november i Oslo på seminaret «Nattverden tilbake til folket?» Et seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen. 

Seminaret arrangeres av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning i samarbeid med Bispemøtet i Den norske Kirke. Blant foredragsholdere er Bjørn Sandvik, Ola Tjørhom og Bispekollegiets Preses, Biskop Helga Haugland Byfuglien.

- Ingen tvil om at jeg vil motta verdifulle impulser, samtidig som jeg er skeptisk til «den statsstyrte og kollektive nattverdstradisjonen» som vil bli diskutert, sier Torp.

Powered by Cornerstone