Nytt/Historisk: Oslokirken/Pinsen: Veive-offeret som fører til eksplosjonen av Guds kraft!

Pinsen: Veive-offeret som fører til eksplosjonen av Guds kraft!

Oslokirken Media
20. Mai 2018
Pinsen: Veive-offeret som fører til eksplosjonen av Guds kraft!Illustrasjonsfoto (Credits: Storyblocks)

Pinsefeiringen i Oslokirken på søndag formiddag var en tid av å la Ordet formidle hva en del av de viktige ingredienser i denne høytiden virkelig dreier seg om. 

Pastor Jan-Aage Torp leste Lukas´ skildring i Lukas 24 og Apostlenes gjerninger 1 og 2 om bakteppet for Pinsen og løftet som Jesus ga sine disipler: «Dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende» (Apgj 1:8).

Gleden og førstegrøden

Men Pinsens glede kommer fra feiringen av «Shavuot» i Det gamle testamentet, sa Jan-Aage. - Dette ble videreført i de nytestamentlige tider av de jødiske disipler av Jesus Messias.

- Pinsen eller Shavuot har mange navn i Bibelen (Ukenes Fest, Innhøstningsfesten, og den seneste Førstegrøden). Den blir feiret på den femtiende dag etter Påsken, og Shavuot er tradisjonelt en gledesfylt tid av å gi takk og presentere ofringer av førstegrøden fra sommerens hvete-innhøstning i Israel. Navnet «Ukenes Fest» ble gitt fordi Gud befalte jødene i 3. mosebok 23:15-16 til å telle sju hele uker (i 49 dager), fra og med den andre dag i Påsken, og deretter presentere ofringer av førstegrøden til Herren som en varig forordning, sa Jan-Aage:

- Shavuot var opprinnelig en festival for å uttrykke takknemlighet til Herren for velsignelse over innhøstningen. Og fordi den fant sted ved avslutningen av Påsken, fikk den navnet «Den seneste Førstegrøden». Feiringen er også tilknyttet at De ti bud ble gitt, og bærer derfor navnet Matin Torahor «at Loven ble gitt». Jødene tror at det var nøyaktig på denne tiden at Gud ga Toraen til folket gjennom Moses på Sinaifjellet.

Pentekost er det greske navnet for «Ukenes Fest», som betyr «den femtiende dagen». Jøder fra mange nasjoner var samlet i Jerusalem, slik Gud befalte, så scenen var satt for den kraftfulle utøsning av Den hellige ånd (Apgj 2), som var kjennetegnet av overnaturlig tungetale. Dette førte til den øyeblikkelige innhøstningen av 3000 menn og kvinner, og deretter til Apostlenes gjerninger! sa Jan-Aage.

- Shavuot, eller Pinsen, er egentlig den kristne kirkens fødselsdag, erklærte han.

Chuck Pierce-profetien i 2016

Begge pastorer Aina & Jan-Aage Torp hadde vært påminnet om ordet som apostel-profet Chuck Pierce talte profetisk til Oslokirken og European Apostolic Leaders (EAL) da han tjenestegjorde kraftfullt i Oslo den 20. januar 2016. Han sa:

- Dere vil komme sammen i innhøstningstiden. Dere vil bringe åpenbaringen sammen, hvordan Gud begynner å bevege seg i denne regionen sammen. Dere vil bringe det innfor Herren. I Norge vil tiden for «veive-offeret» innfor Herren bli gjenopprettet. Og Han vil se ned og lukke opp skattkamrene. Jeg avsier kjennelsen at nye skattkamre vil bli dannet.

- Aina & jeg har ikke funnet mange som vil stå opp sammen i veive-offeret. Verken i Oslo, i Norge, eller Europa. Men nå er tiden! erklærte han. - Vi ser at folk kommer sammen som fryder seg over å feire Pinsen og til å forløse gleden i veive-offeret, som ble gledesfylt praktisert på Pinsesøndagen for 2000 år siden av de Messias-troende jøder i Jerusalem. Nå er tiden for Oslokirken, for Oslo, for Norge og for Europa! Denne søndags-åpenbaringen av veive-offeret markerer starten på veive-offeret i Oslo, i Norge, og i Europa! erklærte pastorer Aina & Jan-Aage.

Etterpå ga en søster i Oslokirken gledesfylt et veive-offer. Og pastor-ekteparet sådde et såkorn av takknemlighet til Herren. Hvilket velegnet gjensvar i Pinsen!

Powered by Cornerstone