Nytt/Historisk: Oslokirken/Møtte Utlendingsnemnda

Møtte Utlendingsnemnda

Oslokirken Media
27. Mai 2015
Møtte Utlendingsnemnda

Oslokirken, ledet av Pastor Jan-Aage Torp, hadde idag et konstruktivt møte med Utlendingsnemnda - UNE.

-3 av UNEs jurister ville hente fra vår omfattende erfaring med asylsøkere, spesielt fra muslimske og buddhistiske kulturer, spesielt med hensyn til omvendelse til kristendommen, med påfølgende dåp, medlemsskap og kristen livsførsel. 

-Vi foreslo en samlet disippelgjørings-prosess innenfor hovedstrømmene i kristendommen, spesielt luthersk, pentekostal og katolsk, som kan benyttes av UNE idet de juridisk vurderer gyldigheten av asylsøkeres omvendelse.

-Vi foreslo at disse standarder kunne formuleres av Norges Kristne Råd (NKR), sier pastor Torp som er veldig glad for dagens møte.

Powered by Cornerstone