Nytt/Historisk: Oslokirken/- Takknemlig for sterk sjikanedom, sier Pastor Torp

- Takknemlig for sterk sjikanedom, sier Pastor Torp

Bevisene og skyldspørsmålet står ved lag
Oslokirken Media
04. August 2016

Den 25.januar avsa Oslo Tingrett sin dom over bloggeren Jan Kåre Christensen. Pastor-paret Aina & Jan-Aage Torp er takknemlige for den enstemmige dommen, og er nå ferdig med saken.

- Takknemlig for sterk sjikanedom, sier Pastor Torp

- Vi politianmeldte ham den 24.september 2014, og Politiets tiltale ble tatt til følge av Oslo Tingrett. Vårt mål med politianmeldelsen var å stoppe hans sjikane og personforfølgelse av mange forkynnere gjennom en årrekke, og spesifikt av oss siden 2011. Dommen er så entydig og klar at vi har kunnet legge den frem for søkemotorene og impliserte fora som følger opp dette utfra norsk og internasjonal lovgivning. Vi har oppnådd alt vi satte oss fore ved å anmelde ham til Politiet, og dette setter standarden for våre mange kolleger som han hetser på daglig basis.

Christensen ble dømt utfra straffelovens § 390a "for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred". I dommen fra Oslo Tingrett heter det at grunnlaget for dommen er:

I perioden fra januar 2012 til mars 2015 fra sin bopel i Krokstien 2C i Oslo eller andre steder, fremsatte han på nettsiden jan.christensen.net og/eller andre nettsider som han hadde opprettet, en rekke blogginnlegg hvor Jan-Aage Torp ble omtalt blant annet som 'selvsentrert', 'ekkel', 'frekk', 'narsissistisk', 'syk', 'tyrann', 'psykopat' og 'spedalsk'. Videre ble det gjentatt i flere av innleggene og/eller i kommentarfeltet at Torp 'lever i hor', samt at han er en 'gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken'.

I den enstemmige domsslutningen heter det: 

1. Jan Kåre Christensen, født 03.08.1964, dømmes for overtredelse av straffeloven 1902 § 390 a til en bot på 12 000 – tolvtusen – kroner, subsidiært fengsel i 20 – tjue – dager. 

2. Jan Kåre Christensen frifinnes for oppreisingskravet. 

3. Jan Kåre Christensen dømmes videre til å betale saksomkostninger til det offentlige med 3 000 – tretusen – kroner.

Borgarting Lagmannsrett har også enstemmig avvist den straffedømte bloggerens anke over bevisførselen og skyldspørsmålet i dommen fra Oslo Tingrett, men vil tillate "å fremme anken over lovanvendelsen". I vedtaket fra lagdommerne heter det: "Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisførselen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn". Ankesaken er berammet til 5.april 2017. Statsadvokaten i Oslo anser det utelukket at Pastor Jan-Aage Torp blir innkalt som vitne da dette er "advokatmat" som kun gjelder hvilke lovparagrafer som gjelder. Uansett er dommen mot Jan Kåre Christensen entydig og enstemmig, og ankesaken gir ikke grunnlag for å revurdere bevisene eller skyldspørsmålet i saken. Lovanvendelsen blir et forhold mellom Statsadvokatembedet i Oslo og Christensens forsvarer Brynjar Meling, og har ingen praktisk betydning for Torp.

- Vi er så tilfreds med dommen at vi nå anser denne saken som avsluttet, fastslår pastor-ekteparet Torp som er spesielt takknemlig for hjelpen som de fikk av advokat Ann Helen Aarø i tingretts-behandlingen, og av advokat Per Danielsen i vurderingene av ankesaken som altså kun vil gjelde lovanvendelsen. Vi er også takknemlig for godt arbeid av Hatkrimgruppen ved Manglerud Politistasjon.

Powered by Cornerstone