Nytt/Historisk: Oslokirken/Strasbourg-domstolen avviser anken fra sjikaneblogger i Oslo

Strasbourg-domstolen avviser anken fra sjikaneblogger i Oslo

Oslokirken Media
01. Desember 2017
Strasbourg-domstolen avviser anken fra sjikaneblogger i OsloDen europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har avvist anken fra bloggeren Jan Kåre Christensen i Oslo som allerede var enstemmig dømt i Oslo Tingrett for «sjikane» og «personforfølgelse» av pastor-paret Aina & Jan-Aage Torp. Dommen ble også enstemmig stadfestet av Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Bloggerens sak ble forsøkt fremmet for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg av advokat Brynjar Meling.

Jan-Aage Torp uttaler: - Vi er glad for at saken er definitivt ute av verden. Selvfølgelig visste vi at Strasbourg ville avvise denne saken, som aldri har dreid seg om ytringsfrihet, men kun om «sjikane» og «personforfølgelse». Vi ber til Gud at bloggeren skal komme til sannhets erkjennelse. Selv om saken har vært en belastning for oss, er vi glad for at vi gikk via Politiet og domstolene for å sette en stopper for hans «nett-troll»-virksomhet. Det er nyttig at det finnes en så entydig dom som kan nyttiggjøres i samfunnets håndhevelse av norsk lov og rett, understreker Torp.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone